Engelska skolan i Riksby, Bromma. Foto: Ida Leveby Andersson

Spänd stämning på skola dit elev tog med vapen

Stödsamtal, utvärdering och hantering av elevernas många frågor. Så har veckan sett ut efter att en elev tog med sig ett vapen till Engelska skolan i Bromma. – Det har varit en spänd stämning men nu har vi en positiv anda, säger Marcus Segerstedt, rektor.

  • Publicerad 12:21, 10 okt 2018

Några oroliga dagar med många frågor från både elever och föräldrar. Så beskriver Marcus Segerstedt, rektor på Engelska skolan i Bromma tiden efter att det uppdagats att en elev tagit med sig en pistol till skolan i förra veckan.

– Stämningen var ganska stämd och det var tydligt att det fanns ett stort behov bland eleverna att prata om det som hade hänt, säger han.

Många föräldrar har kontaktat grundskolan och reaktionerna har varit blandade.

Marcus Segerstedt, rektor Engelska skolan Bromma. Foto: Pressbild

Marcus Segerstedt, rektor Engelska skolan Bromma.

– Många har varit oroliga medan ett fåtal har sett det som hände som ett pojkstreck. Många har också varit positiva kring hur vi har hanterat situationen, säger Marcus Segerstedt.

”Varför har man med sig en pistol till skolan?”

Dagen efter händelsen säkrade skolan upp med extrapersonal och höll vissa ingångar stängda. Elever och personal erbjöds också stödsamtal.

– Frågorna handlade om alltifrån varför en elev har med sig en pistol till skolan, om man ville skada någon och vad polisen gör. Det är viktigt att understryka att det inte fanns något hot mot någon person eller mot skolan, säger Marcus Segerstedt.

Hur är status för eleven som tog med sig vapnet?

– Eleven som hade med sig vapnet mår under omständigheterna bra. Jag har varit i kontakt med vårdnadshavaren men inte träffat eleven själv ännu. Mycket mer kan jag inte gå inte på, säger Marcus Segerstedt.

Nu ska skolan utvärdera sin insats under och efter händelsen.

– Vi följde våra rutiner och handlingsplaner och känner oss i det stora hela nöjda med sättet som vi har hanterat detta på. I nuläget så har vi en positiv anda på skolan, säger Marcus Segerstedt.