PREMIÄRTUR. Trafikdirektören Gunilla Glantz fick testa den nya sopmaskinen under en pressvisning.

Sopmaskiner på el ska göra gatorna och luften renare

Stockholms stad ska testa en ny eldriven sopmaskin. Miljövänligare och tystare hoppas staden.

  • Publicerad 15:46, 9 sep 2020

Idag invigdes den nya eldrivna sopmaskinen med en sedvanlig provsväng, den här gången var det Stockholms stads trafikdirektör Gunilla Glantz som fick äran. Premiärturen gick vid Norr Mälarstrand och det är också på Kungsholmen och Essingeöarna som maskinen kommer att testas under ett års tid för att sedan utvärderas.

Enligt staden är de först ut i Norden med eldrift på sopmaskiner. Målet är att kunna ersätta dagens dieselkärror med dessa på bred front i framtiden, om försöket slår väl ut.

Enligt staden ska maskinen, det är bara en som kommer att testas, inte bara göra gator och torg renare, utan genom eldriften kommer även utsläppen av både koldioxid och andra hälsofarliga partiklar i luften att minska. Dessutom ska den vara tystare och på så sätt förhoppningsvis inte störa till exempel störande Stockholmare lika mycket.

– Eldrivna sopmaskiner på Stockholms gator är ett led i vårt arbete mot en fossilfri organisation 2030. Under tiden som testet pågår utvärderar vi hur pass väl maskinen klarar normal drift. Planen är att den på sikt ska ersätta de nuvarande dieseldrivna maskinerna, säger Gunilla Glantz i ett uttalande.