Sommarhelikoptern har startat redan nu – på grund av corona

Det är just nu hårt tryck på ambulanstrafiken på grund av coronaviruset. Därför har region Stockholm startat sommarhelikoptern extra tidigt för att kunna flyga smittade och andra i akut behov av vård. – En ökad trygghet för invånarna i länet, Anna Starbrink (L).

  • Publicerad 11:34, 6 apr 2020

Region Stockholms sjukvårdsledning har beslutat att starta den så kallade sommarhelikoptern redan nu. Den sattes i bruk i fredags, 3 april, istället för den 15 maj då den skulle börjat köras.

Med sommarhelikopter så finns det tillång till totalt två ambulanshelikoptrar i regionen.

Helikoptern kommer kunna ta personer smittade av covid-19. Men den är igång för att underlätta all form av ambulansvård i skärgården och hela länet, enligt Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdsregionrådet i Stockholm.

– Det är helt enkelt för att ha en ökad trygghet för invånarna i länet, säger hon.

Är den tänkt att köra främst coronasmittade?

– Det är inte ett politiskt beslut, utan ett som tas av sjukvården. Det är den prehospitala vården som bestämmer det. Exakt vilka patienter som ska åka med den kommer att styras av behoven.

Öka tryggheten i skärgården

Sommarhelikoptern är vanligtvis till för att kunna köra personer i behov av akut sjukvård från framför allt skärgården när antalet besökare ökar. Den kan bland annat minska utryckningstiden ordentligt i ytterskärgården.

På grund av coronaviruset så har flera Stockholmare valt att åka ut till skärgården redan nu.

– Det är framför allt skärgården där den har använts. Men ibland så används den på andra platser om behovet finns, säger Anna Starbrink.

Är den tänkt att täcka någon specifik del av skärgården?

– Framför allt där det inte finns möjlighet till snabb biltransport. Där är den extra viktig.