Solviks gamla gym ligger vackert vid Mälaren. Men byggnaden från 1972 har stått tom i flera år. Foto: Hanna Modigh Glansholm

Solvik kan öppna igen i december

Sedan gymmet vid Solviksbadet gick i konkurs för fem år sedan har kommunen sökt efter en ny hyresgäst. Det har varit svårt, och lokalerna står fortfarande tomma. Men nu kan det snart bli ändring.

  • Publicerad 12:30, 3 maj 2016

Den brungråa 1970-talsbyggnaden vid Solviksbadet har stått tom sedan 2011. Fastighetskontoret har under åren haft kontakt med olika aktörer men ingen har velat gå vidare.

Rykten finns om att ni bland annat förhandlat med prins Daniels gymkedja?

– Jag har pratat med min kollega som har haft Solvik innan mig och vi kan inte kommentera om Daniels gym, eftersom vi hade kontakt med en av delägarna som sedan köptes ut, säger Dario Flygberg.

En viktig anledning till att det är svårt att hitta en hyresgäst är först och främst att detaljplanen säger att det måste vara en friskvårdsanläggning av något slag.

– I dag brukar man skriva detaljplaner mer flexibelt för att ha större valmöjlighet när det gäller verksamhet, säger Dario Flygberg.

Att ändra en detaljplan kan ta fyra-fem år, säger han.

En kommande hyresgäst måste också kunna driva en verksamhet som klarar av marknadshyra.

– Enligt genomförandebeslut från Fastighetsnämnden ska hela investeringen täckas av hyran, säger Dario Flygberg.

Den relativt höga hyran i kombination med ett litet kundunderlag är en svår nöt att knäcka. Dessutom behöver byggnaden totalrenoveras.

Fastighetsnämnden har tagit ställning till att byggnaden ska finnas kvar och fastighetskontorets uppdrag är att rusta upp den. Ventilationssystem och eldragningar behöver ses över. Ambitionen är att byggnaden ska få en hög miljöklassificering.

– Det är ett komplext projekt där aktören behöver vara beredd att göra långsiktiga och omfattande investeringar själva, säger Dario Flygberg.

Fördelen med Solvik är att de blivande gymbesökarna är köpstarka. Upptagningsområdet är troligen Smedslätten, Äppelviken och Alvik.

Nu ser det också ut som om kommunen till slut kan få en hyresgäst, berättar Dario Flygberg.

– Jag tror att vi har skrivit avtal före sommaren, säger han.

Just nu förhandlar fastighetskontoret med två olika gymkedjor, en större och en riktig gigant.

Vilka det är kan inte Dario Flygberg avslöja. Men giganten är ”i klass med SATS och Friskis & Svettis”. Den mindre aktören, som aspirerar på att hyra, har ”sju-åtta andra gym” runt om i Stockholm.

– Det har inte gagnat någon att det stått tomt så länge, säger Dario Flygberg.