Strukturen i kvarteren har förändrats och gjort att man kan få in runt 1 000 bostäder till i nya Solvallastaden. Foto: Solvallastaden

Solvallastaden växer med 1 000 bostäder

Runt 1 000 bostäder till och en byggstart som försenas med två år. Det är just nu status på jätteprojektet Solvallastaden.

  • Publicerad 07:07, 12 sep 2017

Man såg gärna att det blev en ökad urbanitet

Bredvid Solvalla travbana, på vad som idag bland annat är en stor parkering ska snart en ny stadsdel i Bromma växa fram – Solvallastaden med lägenheter, förskola, skola och service.

Från början var det sagt att Solvallastaden skulle innehålla runt 1 500 bostäder. Nu har den siffran stigit och närmar sig en potential på 2 500 bostäder. Att siffran tryckts upp kommer bland annat efter önskemål från politiker och tjänstemän som tyckt att platsen kan bebyggas hårdare.

– Man såg gärna att det blev en ökad urbanitet. Då har vi ändrat lite i strukturen och genom att göra det har vi fått ut mer byggbar mark, säger Veronica Palmgren, projektansvarig på Solvalla utveckling.

Förskoleplaneringen igång för Solvallastaden

Samtidigt så försenas projektet. Planerad byggstart var först satt till 2019/2020. Den har nu skjutits fram till 2021.

– Man har ju alltid ett bästa scenario för byggstart. Sen inträffar saker som man behöver studera närmare. Det har framkommit saker i programsamrådet som vi har bearbetat och en del av de pusselbitarna har tagit längre tid att forma, säger Veronica Palmgren.