Ovisst om barnens träningstider i framtiden? Foto: Anna Z Ek

Solnas politiker oense om nya anläggningar

Solna är i behov av både fixade och nya idrottsanläggningar men vägen dit är inte spikrak. I förra veckan ordnade Solna SAM en utfrågning av politikerna i kommunhuset om läget. Och svaren visade en delad bild.

  • Publicerad 13:08, 22 aug 2018

Solnas åtta partier i kommunfullmäktige är helt eniga om vilket stark kraft idrotten är i Solna. De är också eniga om att de befintliga idrottsanläggningarna är i stort behov av renovering.

Trots det skiljer sig synen på nya anläggningar i Solna mellan partierna i majoriteten och oppositionen. Det blev tydligt när idrottsalliansen Solna SAM arrangerade en politisk hearing med företrädare politiska partierna.

Solna SAM hade tidigare skickat ut en enkät till 65 föreningar i Solna. I enkätsvaren framgår att föreningarna ser en tydlig brist på anläggningar vilket leder till att föreningarna får ont om tränings- och tävlingstider. Dessutom framgår att anläggningarna är slitna och städas för dåligt.

Sandra Lindström (V) menar att man kan höja skatten i Solna för att bygga ikapp anläggningsbristen och finansiera nya anläggningar. Ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Peter Edholm (L) vill vara mer försiktig med att stoppa fingrarna i skattebetalarnas fickor.

– Vi tror på människans förmåga att välja själv. Vi har en ny simhall på gång, nya fotbollsplaner och ska rusta upp våra anläggningar. Vi har historiskt sett inte tagit hand om dem på bästa sätt. Dessutom är jag tacksam för att er enkät visar på en vilja att skapa ett idrottens hus invid Solnahallen, säger han.

Fler invånare på samma anläggningar

Sedan 1985 har Solnas befolkning gått från knappt 50 000 invånare till cirka 80 000. Trots det har det knappt tillkommit några nya bokningsbara idrottsytor/anläggningar.

– Vi tvingas till tuffa prioriteringar, men jag köper inte snacket om att politikerna inte värderar idrotten högt, för det gör vi. Inför kommande mandatperiod räknar vi med att bygga en ny simhall för att ersätta simdelen i Vasalundshallen och tre nya fotbollsplaner i Järvastaden, en 11-spelsplan och två 9-spelsplaner, säger Lars Rådén (M) från kultur- och fritidsnämnden.

Jag köper inte snacket om att politikerna inte värderar idrotten högt, för det gör vi

Lars Rådén

Lars Rådén får inte medhåll från oppositionsrådet Sara Kukka-Salam (S). Hon menar att det är skandal att Solna inte kan erbjuda föreningarna bättre villkor.

– Vi ser mycket sällan någon som är engagerad i en idrottsförening hamna snett i samhället, säger Sara Kukka-Salam och pekar på tre löften som Socialdemokraterna går till val på.

Ett idrottscenter inklusive en multihall vid Solna gymnasium, fem nya fotbollsplaner och rusta upp de befintliga anläggningarna lovar Socialdemokraterna.

Nöjd med kvällen

Totalt sett var Solna SAMs ordförande Annika Engström var nöjd med kvällen. Hon ser gärna fortsatt dialog och samarbete mellan idrottsrörelsen och politiken.

– Jag sitter varje år och höjer terminsavgiften, så kärvt är det och det riskerar naturligtvis att slå ut barn från idrotten. Vi behöver ha en fortsatt dialog och skapa en handlingsplan. Det har flyttat in nya skattebetalare och det är planerat för ännu fler. Lite av de pengarna måste komma idrotten till del, säger hon.