Solnas och Sumpans egna Central Park

Det nya naturreservatet runt Råstasjön, Lötsjön och Golfängarna är invånarnas egna oas mitt i storstan, med tusentals besökare varje dag. Här har 180 fågelarter spanats in. – Det är vår version av Central Park i New York, säger naturskyddsföreningens ordförande Florian Reitmann.

  • Publicerad 16:15, 2 feb 2018

Det är kallt, mulet och blåsigt och Råstasjön visar sig kanske inte från sin allra vackraste sida just denna dag. Men lugnet som infaller längs grusvägen ner mot sjön är slående efter att man just stressat sig igenom folkmyllret i Mall of Scandinavia för att hitta ut till naturpärlan, insprängd mitt i stadsbebyggelsen.

– Det är verkligen en oas mitt i Solna. Den är svår att värdera, men den betyder väldigt mycket. Det är ett väldigt folkliv här, berättar Solnabon Roger Ericsson, som är en av alla motionärer som gärna tar sig runt sjön.

Inför voteringen i kommunfullmäktige om naturreservatets vara eller icke vara, skrev Världsnaturfonden ett brev till Solna kommun med en vädjan om att ge området stöttning och beskydd. Där beskrev de området som ett ”Central Park i miniatyr”.

– Det är ett rekreationsområde för tiotusentals personer i Solna och Sundbyberg. Man glömmer bort att man är mitt i storstaden. Det är vår version av Central Park i New York och det är ingen tillfällighet att bostadspriserna i New York är som dyrast runt parken. Människor behöver närhet till naturen. Det finns mycket psykologisk forskning på det, berättar Florian Reitmann, ordförande för naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg, som visar oss runt.

Över 180 olika fågelarter

Råstasjön är även ett populärt tillhåll för fågelskådare. Över 180 olika fågelarter setts och omkring 500 olika växtarter inventerats runt sjön.

På Sundbybergssidan representeras naturreservatet av Golfängarna och Lötsjön och Florian Reitmann menar att dessa är viktiga för områdets invånare.

– Det är ett grönområde som är mer parkliknande. Det finns inte lika höga naturvärden där, men det är ändå ett väldigt uppskattat rekreationsområde. Det är ett sammanhängande område med Råstasjön och det går att göra insatser för att utveckla den biologiska mångfalden där, säger Florian Reitmann.

Vid Lötsjön träffar vi Kristina Wallin som är på besök tillsammans med sitt barnbarn Herman för att mata fåglarna. Hon har besökt sjön många gånger och vittnar om områdets betydelse. Hon är själv inte boende i området, men det är däremot lille Herman.

– Det fungerar som en lunga när man går runt här. Det är natur och man mår bra i naturen, säger Kristina.

Naturreservatet är alldeles för litet.

Florian Reitmann, naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen i området kämpade hårt för att naturreservatet skulle bli så stort som möjligt och ännu är deras kamp inte över.

– Vi stolta över att det har blivit till ett naturreservat. Men vi är långtifrån nöjda. Naturreservatet är alldeles för litet och skötseln av området är inte på den nivå som behövs. Det behövs flera åtgärder för att öka den biologiska mångfalden runt båda sjöarna, Florian Reitmann.

Naturskyddsföreningen vill att området upp till Friends Arena åter ska bli ett grönområde.

– Områdena måste bli större. Vid Råstasjön har det stått en betongstation och byggbodar på områden som varit tillfälligt i ianspråktagna. Dessa måste återställas och det krävs en plan för det, säger Florian Reitmann.

Fakta

Det här är naturreservatet

Består av: Råstasjön på Solnasidan och Lötsjön-Golfängarna på Sundbybergssidan. Det är egentligen av två naturreservat, som är sammanhängande till ett stort område.

Storlek: Totalt cirka 66,5 hektar, varav 40 i Solna och 26,5 i Sundbyberg.

Andra naturreservat i närheten: Igelbäckens naturreservat i Solna och Sundbyberg, samt Kyrksjölöten, Judarskogen och Grimsta i västra Stockholm.

Källa: Solna stad och Sundbyberg stad
Visa merVisa mindre

Fakta

180 fågelarter har setts i naturreservatet

Hasse Ivarsson har bott vid Råstasjön i 45 år och är en erfaren fågelskådare. Vi bad honom berätta om de mest spännande fågelarterna i det nya naturreservatet. Totalt har över 180 fågelarter setts runt Råstasjön.
”Den har en enorm mångfald för att vara en så pass liten sjö”, berättar Hasse Ivarsson.

Häger

”Hägrarna drar till sig uppmärksamhet på vintern. De matas här sedan många år tillbaka av en entrepenör som åker och hämtar mat åt dem på Skansen. Hägrarna har ökat i antal sedan några år tillbaka på grund av att de får mat”, säger Hasse Ivarsson.

Vattenrall

”Den är berömd för den är vanligtvis väldigt svår att få se. Vattenrallen i Råstasjön är kanske Sveriges mest fotograferade fågel för att den ovanligt lätt att få se. Det är en fågel som lever i slättsjöar med stora vass. Där kan man höra dem spela på våren. Men man ser dem nästan aldrig.  Det finns många fågelskådare som aldrig sett en vattenrall.”

Mindre hackspett

”Det är en rödlistad, utrotningshotad art. Det häckar ett eller två par vid sjön. den är svår att få se på vintern, men börjar trumma och spela på våren för att locka till sig en hona och hävda sitt revir. Man känner igen dem på trumljudet. Det finns även större hackspett och gröngöling vid sjön.”

Flera sångfåglar

”Det är gott om dem på norra sidan av Råstasjön och de är värda att lyfta fram. Det finns näktergalar, rödhakar, järnsparvar och gärdsmyg, som är Sveriges näst minsta fågel. Man kan höra dem sjunga framåt våren.”

Fågellivet vid Lötsjön

”Det är inte en lika speciell sjö, jämfört med Råstasjön, men det ligger cirka 500 gräsänder där under vintern och en rörhöna brukar övervintra där. Det finns även storskrake, knipa och en hel del kanadagäss.”

Källa: Hasse Ivarsson
Visa merVisa mindre