Solnas krogar genom seklerna

  • Publicerad 07:43, 7 mar 2018

På 1700-talet fanns det cirka 30 krogar av olika slag i Solna. Av dessa krogar var det tio som också var värdshus. De andra var oftast säsongsbetonade som hade öppet på sommarhalvåret och de fanns vanligtvis i bostadshus eller i mindre gårdar. Här ska nu berättas om de mest kända värdshusen i Solna under 1600- och 1700-talen.

Det gemensamma med dessa värdshus var att de låg längs nuvarande Uppsalavägen/E4:an, utom Ulriksdals värdshus som ligger i Ulriksdals slottsområde och Brahelunds värdshus som låg i Hagaparken. Vid denna tid kallades värdshusen för utvärdshus, då de låg utanför tullarna.

Stallmästaregården fanns redan som ett boställe och enklare krog år 1638. Det var Karlbergs slottsstallmästare Ebbe Håkansson som förlänades detta ställe av Karl Karlsson Gyllenhielm, som ägde Karlbergs slott.

När Håkansson dog 1652 blev Stallmästaregården en mer för tiden traditionell krog och värdshus. Man hade också rättigheter att utskänka öl och brännvin, viket inte alla krogar hade vid denna tid. Under 1700-talet, som blev en tid av både framgång och popularitet, byggdes Stallmästaregården om till det utseende som den har idag. Stallmästaregården är Stockholmstraktens äldsta kvarvarande utvärdshus. Det blev 1985 förklarat som byggnadsminne.

Norrbacka värdshus låg på höjden väster om Stallmästaregården. Det uppfördes i mitten av 1700-talet. Ett för tiden mycket populärt ställe att frekventera, bland annat av officerarna från Karlberg. Orsaken lär ha varit att värdshuset hade de vackraste servitriserna. Ett skäl så gott som något, att styra kosan dit, tyckte officerarna.

August Strindberg nämner Norrbacka värdshus i sin bok ”Röda rummet”, förmodligen hade även han ärenden dit. Även Bellman besökte ofta värdshuset, men han tillskrivs besök på de flesta värdshus i trakten.

Norrbacka värdshus brann ner i december 1882. På platsen där värdshuset låg finns i dag Eugeniahemmet. Som kuriosa, så hittades en flaska, troligen från värdshuset, då man byggde Eugeniahemmet. Flaskan finns på hembygdsgården Charlottenburg.

Solnadals värdshus låg från början mitt emot Haga södras grindar, nedanför blivande Karolinska sjukhuset. Värdshuset uppfördes i mitten av 1700-talet. Här skrev Bellman nummer 24 i Fredmansepistlar, syftande på Solnadals värdshus.
Värdshuset revs och flyttades 1930, då bygget av Karolinska påbörjades, till den adress vid Solna Kyrkväg där det ligger idag. Det nybyggda värdshuset blev färdigt 1932.
Själva värdshusdelen avslutades 1970, men är fortfarande en omtyckt lokal vid bland annat bröllop och minnesstunder.

Hagalunds värdshus byggdes 1785, av Stora Frösundas ägare, Adolph Fredric Wijnblad, mitt emot Haga norras grindar. Där ligger i dag det före detta landstingshuset, där Hagavägen och Råsundavägen börjar. Platsen var säkert noga utvald, då den stora landsvägen gick utanför dörren. Det blev ett populärt ställe att stanna vid innan man tog sig in i Stockholm. Värdshuset revs 1954.

Brahelunds värdshus var en del av herrgårdsanläggningen Brahelund vid Brunnsvikens strand. Byggt cirka år 1660. Mellan åren 1674 och 1740 var värdshuset mycket populärt och omtalat, särskilt av de mer förmögna som tilltalades av lokalen. I dag ligger Gustav III:s paviljong i Hagaparken på platsen där värdshuset en gång stod. Paviljongen lät kungen bygga 1785, samma år som han köpte Brahelunds gård. Paviljongen är en del av Brahelunds gamla huvudbyggnad.

Järva krog har anor från medeltiden, enligt sägner. Krogen låg i korsningen av E4:an och Enköpingsvägen och omtalas i skrifter från 1690-talet. Järva krog och värdshus var förr ett rastställe för handelsbönder och andra resande som skulle till och från Stockholm. Krogen revs 1968.

Ulriksdals Wärdshus uppfördes år 1868 av värdshusföreståndaren Anders Gustaf Carlsson. Det första värdshuset i området låg i nuvarande Confidencen, det var 1671. Det utskänkningsstället upphörde 1737, då drottning Lovisa Ulrika lät bygga om huset till slottsteater. Det ansågs inte riktigt ändamålsenligt att driva värdshus och krog i Confidencen, och Carlsson fick därför tillstånd att bygga Ulriksdals Wärdshus där det ligger än idag.