Solnas klubbar: För få och små idrottsytor

Solna brukar rankas som en av Sveriges bästa idrottskommuner, men föreningarna i kommunen känner inte igen sig. De anser i stället att utrymmesbrist och stora upprustningsbehov försvårar möjligheterna att idrotta i Solna. Det visar en enkät från Solna SAM (Solna Idrottsföreningars Samorganisation) som har besvarats av 42 föreningar med totalt nära 11 000 utövare.

  • Publicerad 14:35, 14 jun 2018

– Barnen trängs undan och idrotterna slåss med varandra för att få tider. Många tränar på tvären och trängs ihop på planer och i hallar, säger Annika Engström, ordförande i Solna SAM.
Föreningen företräder det samlade idrottslivet i Solna och har nyligen genomfört en enkät, som 42 av kommunens 65 föreningar besvarade, för att ta reda på vad de anser om möjligheterna att idrotta i Solna och vad de tycker eventuellt behöver göras.

20 olika idrotter representerade

– Resultatet visar väldigt tydligt visar hur eftersatt idrotten och dess villkor har blivit i Solna, trots politikernas stolta devis om att Solna är bland de bästa i landet som idrottsstad, säger Monika Engström.
Föreningarna som besvarade enkäten representerar 20 olika idrotter och har nära 7 000 barn och nära 4 000 vuxna bland sina aktiva utövare.

Tvingas säga nej till nya barn

Så gott som alla föreningar anger utrymmesbrist som ett problem, liksom utebliven upprustning av befintliga ytor. Kansliutrymmen och parkeringsutrymmen är det också brist på.
Flera klubbar vittnade om att de redan i dag har sådan platsbrist att de tvingas säga nej till barn som söker sig till dem.
– Kommunens tjänstemän gör så gott de kan, flyttar runt klubbar på olika träningstider för att det ska fungera, men det blir ett slags konstgjord andning när ytorna inte räcker till, säger Monika Engström.

Bra träningstider en bristvara

En av många klubbar som kämpar mot svåra förhållanden är Solna Karate Dojo som har sin verksamhet i Skytteholmsskolans lilla gympasal.
– Första problemet är att vi inte har tillräckligt med bra tider att träna på. Vi måste börja väldigt tidigt, de första passen börjar redan klockan 16, det är tufft för både oss ledare och för barnens föräldrar att hinna. Sedan finns det lediga tider vid 22-tiden, men då kan man ju inte ha träning för 6-åringar, säger klubbens huvudinstruktör Andreas Fritsch.

Så kallt att fötterna domnar bort

Det andra problemet handlar om standarden på de hallar som trots allt finns, där underhåll och även städning ofta är väldigt eftersatt, menar han.
– Från början av november till mars är det 8–11 grader i lokalen, och svinkallt på golvet. Man känner inte sina egna fötter efter ett tag, och vi ska kunna sparka mot huvudet och stanna en centimeter ifrån, eller nudda lätt som en klapp. Det är helt galet. Nu har vi fått hjälp av Stockholms Idrottsförbund och genom Idrottslyftet fått kampsportsmattor som täcker ungefär halva golvytan. Vi plocka fram dem och ta bort dem varje träningsdag eftersom skolan och andra klubbar också utnyttjar salen, men det är enormt mycket bättre än ingenting.

Genom Idrottslyftet har Solna Karate Dojo fått en matta som täcker större delen av golvet i Skytteholmsskolans lilla gympasal. Foto: Solna Karate Dojo

Sex nya 11-mannaplaner behövs

Utöver själva enkäten har Solna SAM även gjort en analys av hur en investeringar skulle prioriteras för att få bästa effekt när det gäller att täcka föreningarnas behov.
När det gäller fotbollen, som är den klart största idrotten, skulle den behöva sex planer motsvarande 11-mannaytor. Det är snart 30 år sedan fotbollen fick en ny plan i Solna, enligt Solna SAM.

Multihall skulle lösa mångas behov

Ett annat förslag är en rejäl multihall, här föreslår Solna SAM ett tillbygga av Solnahallen mot Skytteholms IP, med fyra inomhusplaner, kampsportsdel, dansutrymme och en ny friidrottshall. Det skulle innebära att minst 17 olika föreningar kan samsas under samma tak.

Fotbollsplaner och multihall skulle tillgodose behovet av förbättrade idrottsmöjligheter för 4 900 barn (av 6 000) och för 2 200 vuxna (av 3 300).

Ytor för mindre barn i små hallar frigörs

Dessutom skulle ytor frigöras i skolsalar för de yngsta som inte är i behov av fullstora planer. Skytteholms IP och Solnahallen skulle också kunna hjälpa varandra med exempelvis vaktmästartjänster, parkering och konferensutrymmen, och Skytteholms IP:s brist på omklädningsrum skulle avlastas.
– Skytteholmsfältet testamenterades en gång i tiden för idrott av familjen Wibom. I dag är det parkmark så marken skulle inte kosta någonting för kommunen, säger Annika Engström.

Låt byggbolag finansiera, föreslår Solna SAM

Solna SAM föreslår att finansieringen kan lösas med att ett byggbolag får bygga kontor eller lägenheter på höjden i samma byggnad som tillbygget av Solnahallen, mot att man står för kostnaderna av multihallen och nya fotbollsplaner.
Hälsoeffekterna av ett bra idrottsliv i Solna kan bespara kommuner miljarder i slutändan, menar Solna SAM, plus alla positiva effekter för barn och unga som får växa upp med ett idrottsliv och dess värdegrundsarbete i stället för centrumhägn, förstörelse och i värsta fall missbruk.

”Inget valfläsk som sedan inte blir av”

Solna SAM vill dock inte göra sin vision till en politisk fråga i valet. ”Genomför det oavsett vem som går vinnande ur valet. Inget valfläsk som sedan inte blir av” skriver föreningen i sin sammanfattande rapport av enkäten.