Solnas dolda miljonbesparing – på elever med stödbehov

Skolnämnden i Solna brottas med ett minus på drygt 30 miljoner. För att vända det vill kommunen spara – på elever med behov av stöd.

  • Publicerad 11:23, 13 dec 2019

Resursskolorna Svedenskolan i Bergshamra och Ängkärrsskolan i Huvudsta har hamnat i ett svårt läge. I stort sett alla ansökningar om så kallat tilläggsbelopp för elever med behov av särskilt stöd har i år fått avslag av Solna stad.

Kommunen har ändrat rutinerna för hur tilläggsbelopp hanteras, vilket innebär att skolor som Svedenskolan och Ängkärrsskolan måste ansöka om tilläggsbelopp för varje elev, i stället för att som tidigare teckna schablonavtal med kommunen. Det här har gjorts för att ge en mer likvärdig individuell bedömning.

”En besparingsåtgärd”

Samtidigt kämpar skolnämnden i Solna stad med ekonomin. Just nu är verksamhetens underskott 31,4 miljoner kronor, visar budgetuppföljningen till och med oktober. Och högt upp på listan över åtgärder som förvaltningen har vidtagit med anledning av underskottet återfinns den förändrade hanteringen av tilläggsbelopp.

Jag kan bara se det som att det här är en besparingsåtgärd som man inte går ut med öppet.

 

Och sedan de nya rutinerna infördes har det blivit svårare för resursskolorna att få tilläggsbelopp av Solna stad. Ängkärrsskolan har hittills i år gjort elva ansökningar till kommunen. Facit: Nio avslag och två bifall. Ytterligare två ansökningar från skolan ska behandlas under den här veckan. På Svedenskolan har inte en enda av de tio elever som är från Solna beviljats tilläggsbelopp. För skolorna innebär beskeden en kalldusch och att man går miste om miljoner.

– Vi hade räknat med att det skulle vara samma ersättningsnivåer. De här tio eleverna går på skolan sedan tidigare och deras stödbehov har inte ändrats från förra året. Jag kan bara se det som att det här är en besparingsåtgärd som man inte går ut med öppet, säger Gun Lind.

Fakta

Tilläggsbelopp

Alla skolor får ett så kallat grundbelopp utbetalat per elev, cirka 8 000 kronor i månaden per elev. Grundbeloppet ska täcka majoriteten av skolans kostnader och stöd till elever. För elever där behovet är betydligt större än vad grundbeloppet räcker till kan skolan ansöka om så kallat tilläggsbelopp. Om skolan har rätt att få tilläggsersättning bedöms av en grupp handläggare hos Solna stad, utifrån elevens individuella behov samt närvaro i skolan. I år har nya rutiner införts i Solna och även resursskolor med specialinriktningar måste ansöka om tilläggsbelopp för varje enskild elevs, i stället för att som tidigare skriva schablonavtal med kommunen.

Visa merVisa mindre

Under 2019 har Solna stad hittills behandlat 105 ansökningar om tilläggsbelopp. 68 har fått avslag och 37 ansökningar har gått igenom. Hela 80 ansökningar har ännu inte hunnit behandlas.

Fakta

Sex elever per klass

På Svedenskolan i Bergshamra går 52 elever, som alla har autism. Klasserna är små, ibland med bara sex elever, och personaltätheten hög för att eleverna ska klara undervisningen. Tio av eleverna är från Solna. Samtliga tio har i år nekats tilläggsbelopp av Solna stad, det senaste avslaget kom i början av den här veckan.

Bara två beviljade ansökningar

Även på Ängkärrsskolan i Huvudsta märker man av åtstramningen i utbetalningar av tilläggsbelopp. Skolans rektor Josefine Mellberg skriver i ett mejl till Mitt i att man tillsammans med flera andra skolor har märkt av att Solna stad tydligt har signalerat att man drar ner på tilläggsbeloppen under det här läsåret, och att det kan leda till att skolan inte klarar ekonomin nästa år.

Oppositionen kräver att förvaltningen backar

Mostphotos

Mostphotos

Gund Lind, rektor på Svedenskolan i Bergshamra. Foto: Svedenskolan

Eva Eriksson, Socialdemokraterna, Solna

Marianne Damström Gereben, Liberalerna, Solna.