Har brist på resurser. Foto: Maria Lilja

Solnapolisen lägger anmälningar om våldtäkt på hög

Våldtäkter prioriteras ned i polisområde Solna-Sundbyberg. I var tredje fall mellan åren 2015-2018 förhördes inte ens den utpekade förövaren innan utredningen lades ned.

  • Publicerad 05:44, 21 mar 2019

Det är SVT:s Uppdrag Granskning som undersökt hur anmälningar om våldtäkt utreds i landets olika polisområden och hur många brott som redovisas till åklagare.

Solna-Sundbybergs polisområde pekas ut som ett av de sämre. Trots att misstänkta förövare kunnat pekas ut har polisen i många fall lagt ned utredningar utan att förhöra den misstänkte. Orsaken: resursbrist.

Var tredje misstänkt hördes inte

Av 97 anmälningar om våldtäkt där det fanns en utpekad gärningsman förhördes inte den misstänkte i 32 fall.

Förhören kan dessutom dröja. Vid en anmälan om våldtäkt mot barn i Sundbyberg 2017 tog det åtta månader innan den misstänkte hördes. I ett annat fall dröjde förhöret tio månader, kort senare lades utredningen ned.

Mitt i söker Fredrik Bratt, chef för polisområde Nord där Solna och Sundbyberg ingår. I Uppdrag Granskning förklarar han att personalen helt enkelt inte hinner utreda våldtäkterna på grund av andra högre prioriterade brott.

Samma utredare

I Solna och Sundbyberg, liksom i Stockholm, utreds våldtäkter av sektionen för grova brott, det vill säga samma poliser som har hand om tillexempel mord och skjutningar.

Detta pekas av åklagare ut som ett av problemen till att våldtäktsanmälningar läggs på hög. I andra polisområden, där fler enheter jobbar med våldtäkter, redovisas också fler fall till åklagare.

Fredrik Bratt anser dock inte att antalet uppklarade våldtäkter skulle öka om personalen organiserades om, eftersom att all personal, inte bara grova brott-gruppen, tas i anspråk vid exempelvis ett mord.