Solnabornas oas i ett halvt sekel

  • Publicerad 01:15, 16 apr 2017

Bassängerna fylldes med cirka 800 000 liter renat sjövatten

Redan 1966 ville Solna kommun lösa frågan om ett friluftsbad. Man tänkte sig ett bad vid Jungfrudansens stränder, där även Sundbybergs kommun ville vara med på ett hörn.

Det fanns stora planer för flera bad i Solna. Vid Råstasjön, Råsta Park och vid Brunnsviken, det gamla Bergshamrabadet. Även vid Bockholmen, Stocksundstorp, fanns det tankar på ett friluftsbad.

Men första valet var Talludden, där i dag Essingeleden går över denna udde, som kommunen ansåg vara en utmärkt plats för ett friluftsbad. Talludden var tidigare känd som en festplats och på 1950-talet som en träffpunkt för motorburen ungdom, företrädesvis med motorcyklar och trimmade mopeder. Där uppträdde Snoddas med sin ”Flottarkärlek” och även andra för tiden kända artister.

Badanläggningarna var rörkonstruktioner med nedsänkta hängande plastbassänger intill stränderna i de befintliga sjöarna. Bassängerna fylldes med ca 800 000 liter renat sjövatten. Dock inte tempererat. Det fick solen sköta om.

Storleken var 25x12 meter med 2,5 meters djup. Barnbassänger skulle anläggas på fast mark. De var mindre och grundare, av förklarliga skäl. Kostnaden för dessa badanläggningar var budgeterade till en miljon kronor.

Till slut bestämdes platsen för den första och enda nedsänkta badanläggningen nedanför Huvudsta Gård.

Huvudstabadet invigdes den 10 juli 1967.

Så det är alltså 50 år sedan invigningen och under dessa år har badet fyllt en viktig funktion för Solnas invånare. Med tiden flyttades bassängen upp på land och blev en riktig 50-meterspool.  Under varma somrar var det fullt på Huvudsta-beachen. Maxantalet besökare var 2 000. Även under tropiska nätter har det funnits badgäster som har behövt svalka sig.

På Huvudstabadet har många Solnabarn lärt sig att simma och det har tagits ett och annat simborgarmärke i bassängen vid Ulvsundasjön.

Blir det något 50-årskalas i bassängen den 10 juli 2017?