Lärarförbundets ranking presenterades på torsdagen. Foto: Anna Z Ek

Solna klättrar på listan Bästa skolkommun

Långt från bäst i klassen – men en förbättring med 51 placeringar. Solna hamnar på plats 168 i rankingen Sveriges bästa skolkommun. – Det är ett hårt arbetet som sker ute på våra skolor, och det ser vi på resultat nu, säger Marianne Gereben Damström (L).

  • Publicerad 14:57, 8 nov 2018

Lärarförbundets rankning baserar sig på 13 olika kriterier, så som betygsresultat, friska lärare, lärartäthet och resurser till elevernas undervisning.

För Solnas del har det varit trist läsning de senaste åren, i fjol dök kommunen till plats 217 av 290.

Klättrar 51 placeringar

Men nu ljusnar det något. I årets upplaga av Bästa skolkommun hamnar Solna på plats 166, det är en förbättring med 51 placeringar från förra året.

– Det är ett hårt arbetet som sker ute på våra skolor, och det ser vi resultatet av nu. Det här visar att vårt fokus har varit helt rätt, säger Marianne Gereben Damström (L), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Solnas fokus har, enligt Damström Gereben, varit att höja kunskapsnivån i skolorna och att vara en bra arbetsgivare. När det gäller andelen utbildade lärare har Solna klättrat från plats 267 till 149 på ett år.

– Konkurrensen på lärare är väldigt hög i Stockholmsområdet. Vi har uppmärksammat de lärare som stannat kvar i Solna och höjt lärarlönerna och visat att det finns möjlighet att göra karriär, vi har bland annat infört förstelärare.

Var fjärde underkänd

Sämre är Solna när det gäller betyg. Läsåret 2017/2018 saknade var fjärde nia godkänt betyg i ett eller flera ämnen, enligt siffror från Skolverket.

– Målet är att alla ska nå godkänt i alla ämnen så då är det naturligtvis ingen bra siffra, men vårterminen 2018 gick meritvärdet upp lite, säger Marianne Gereben Damström.

Stora skillnader finns. Medan Ulriksdalsskolan har över 78 procent godkända elever ligger siffran på 60 procent i Skytteholmsskolan.

– Att resultaten är lägst där vi har flest nyanlända är inget vi hymlar med. Vi jobbar hårt för att alla ska nå målen och har 1,5 skolpeng för de elever vi vet kräver mer resurser. Kommer man till Sverige som 13-åring är det en ganska brant uppförsbacke, då behöver vi ge dem en stabil kunskapsbas. En del är att få undervisning på sitt modersmål för att successivt komma in i svenskan. Men det är en utmaning att få tag i legitimerade lärare som kan undervisa i vissa språk, säger Marianne Gereben Damström.

Kunskapssatsning

Budgeten för 2019 rymmer en särskild kunskapssatsning för årskurs 4-6 med målet att höja resultaten.

– Det är viktigt att fånga upp tidigt och koncentrera sig på de som riskerar att inte bli godkända i något ämne, säger Marianne Gereben Damström.

Plats 166 av 290, vad är målet?

– Vi vill hamna i topp såklart. Om vi klättrat 51 steg på ett år och har ett långsiktigt arbete fastlagt, då tycker jag att vi ska kunna nå upp till toppen.

 

Fakta

Danderyd bäst i klassen

Lärarförbundets mätning Bästa skolkommun har gjorts i 17 år. Solna får i år plats 166 av 290.

Sett till Stockholms län får Solna plats 16 av 26. Länets bästa skola finns i Danderyd och Salem.

Källa: Lärarförbundet