STATION. Trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M), kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk (M) och finansregionrådet Iréne Svenonius (M) presenterar den nya tunnelbanestationen i Hagalund våren 2017. Foto: Michael Folmer

Solna ger klartecken för nya t-banan

Solna ger klartecken för utbyggnaden av tunnelbanan mellan Odenplan och Arenastaden. På måndagskvällen godkände kommunfullmäktige detaljplanen för sträckningen med stationer i Hagastaden, Södra Hagalund och Arenastaden.

  • Publicerad 10:28, 27 aug 2019

Samtliga partier var överens och planen klubbades utan någon längre debatt.

Detaljplanen omfattar tunnlar och anläggningar under mark samt tillhörande anläggningar ovan mark, som till exempel entrébyggnader.

KLUBBAT: Så här blir nya t-banan i Stockholm

Kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk (M) kallar beslutet ”en milstolpe”.

Den nya gula linjen blir fyra kilometer lång och nya stationer byggs i Hagastaden, Södra Hagalund och Arenastaden.

Klartecken för nya tunnelbanan i ny dom

I anslutning till stationen Södra Hagalund utvecklas Hagalunds arbetsplatsområde till en ny stadsdel.

Medfinansiering

Solna stad medfinansierar utbyggnaden av den nya tunnelbanelinjen med 600 miljoner kronor och utbyggnaden av tunnelbanestationen Södra Hagalund med 650 miljoner kronor. Stadens medfinansiering finansieras i sin tur genom bidrag från planerade och pågående byggprojekt för nya bostäder och arbetsplatser i anslutning till den nya tunnelbanan.

Ny tunnelbana till Älvsjö kan byggas tidigare

Bidragen för medfinansiering uppgår i nuläget till 553,8 miljoner kronor, för undertecknade exploateringsavtal. Därutöver tillkommer bidrag i ett antal principöverenskommelser om planerade byggprojekt i anslutning till tunnelbanan.

Detaljplaneförslaget har varit ute på granskning i två steg, enligt beslut i byggnadsnämnden juni 2017 respektive september 2018. En miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram till järnvägsplanen, som också gäller för detaljplanearbetet. Byggstart för den gula linjen är 2019 och byggtiden är cirka sex år.

Nya stationen ska lyfta Hagalund