Fimpar är en vanlig syn i gatumiljön, men det har faktiskt blivit färre. Foto: Mostphotos

Solna blir renare – mindre skräp slängs på gatan

Solna har blivit 15 procent renare – det visar resultatet av sommarjobbarnas skräpmätning.

  • Publicerad 08:00, 13 nov 2018

Det är stadens sommarjobbare som mäter nedskräpningen på 200 platser runtom i Solna genom att räkna antalet skräpföremål på en viss yta. På så vis går det att jämföra hur skräpigt det är från år till år.

2018 års resultat visar att det blivit lite renare på gator och torg – 15 procent renare än i fjol. Antalet föremål som inte hör hemma i miljön är 5,46 stycken per tio kvadratmeter.

Fimpar slängs mest

Solna stad ser riktade insatser som mer städning och fler och nyare papperskorgar som en del av förklaringen.

Vad är det då som slängs? Framförallt fimpar, som står för två tredjedelar av allt skräp. Var tionde skräpfynd är en snusprilla.

Skräpmätningen genomförs ihop med Håll Sverige Rent, mätplatserna är främst trottoarer och gång- och cykelbanor.