Solna bäst i landet på att få utrikesfödda i jobb

Solna har landets lägsta arbetslöshet bland utlandsfödda. En jobbmodell för nyanlända är en viktig förklaring, menar kommunalrådet Lars Rådén (M). – Fokus ska vara på att få jobb.

  • Publicerad 05:58, 11 mar 2019

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar att Solna har den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda i landet. 8,2 procent av gruppen i arbetsför ålder saknar jobb. Det är en minskning med en procentenhet från i fjol.

Som jämförelse ligger siffrorna i Stockholm på 12,7 procent, i Sundbyberg på 11,4 procent och i landet på cirka 20 procent.

Projekt för nyanlända

Enligt Lars Rådén (M), kommunalråd med ansvar för arbete och integration, är den så kallade ”Solnamodellen för nyanlända” ett recept på framgång.

Projektet bygger på att coacha nyanlända under den två år långa etableringstiden, och att matcha dem med arbetsplatser i samarbete med Arbetsförmedlingen.

– När det kom många flyktingar började vi jobba särskilt mot den gruppen. Fokus ska vara på att få jobb som ger en försörjning, inte bara en praktikplats eller en tillfällig sysselsättning. Vi gör upp en individuell plan för varje individ och har ett starkt nätverk av företag lokalt som vi använder för att få ut folk i arbete, säger han.

Under 2018 deltog 70 nyanlända i projektet, enligt siffror från staden har 44 av dem fått jobb och sex gått vidare till studier.

Vad är det för typ av jobb de fått?

– Det är främst inom vård och omsorg och i hantverk- och byggbranschen. Besöksnäringen, som är väldigt stor i Solna, är också bra att matcha mot, flera har fått jobb inom hotell-, restaurang och serviceyrken.

Solna har tagit emot runt 1 000 nyanlända sedan 2016. Varför får inte fler delta i projektet?

– Det är Arbetsförmedlingen som har etableringsansvaret och som bestämmer hur många som ska delta. Vi vill gärna göra mer av detta. Men även om det är ett viktigt exempel har vi en hel palett för nyanlända vi jobbar med, som vuxenutbildning och samhällsorientering, säger Lars Rådén.

Nyanlända liten del av utlandsfödda

Gruppen nyanlända är endast en liten del av Solnas utlandsfödda, 30 procent av invånarna är födda i andra länder, som statistiken (8,2 procent) ju rör.

Men också i den senaste statistiken från SCB från 2017 som rör andelen sysselsatta nyanlända är Solna i topp bland landets kommuner – 65 procent hade jobb eller pluggade efter två år.