Sollentuna som en alptopp?

Kommunen går vidare idén att anlägga en linbana mellan Väsjön och Häggvik. ­- Det som är läckert är att ledningarna går genom luften, säger Thomas Ardenfors (M)

  • Publicerad 12:42, 12 feb 2014

För omkring tio månader blev planerna mycket uppmärksammade.
De fanns då bara i idévärlden och hade kommunala sanktioner bakom sig som tydde på att de kunde bli verklighet – en linbaneburen gondol mellan den nya (ännu inte byggda) stadsdelen i Väsjön och Häggviks pendeltågsstation.

Men ett beslut i tisdags i plan- och exploateringsutskottet ändrar på den saken.
- Nu lämnar vi idéstadiet och går in i skarpt läge, säger Thomas Ardenfors (M), ordförande i plan- och exploateringsutskottet.

Det nya bostadsområdet i Väsjöområdet kommer, i ett perspektiv som handlar om allmänna kommunikationer, att geografiskt befinna sig i en svåråtkomlig utpost i nordöstra delen av kommunen.

Kommunala tjänstemän hade tidigare tittat på möjligheten av spårbunden trafik, men den lösningen skulle ha inneburit miljardinvesteringar, som SL knappast hade varit intresserat av. Därav tankarna på en linbana.
- Man har tänkt på det i Göteborg, över älven, säger Thomas Ardenfors som svar på frågan om detta någonsin övervägts i Sverige tidigare.

Tisdagens beslut i plans- och exploateringsutskottet var ett omedelbart uppdrag till kommunledningskontoret att undersöka saken, och leverara ett underlag för hur man kan gå vidare.

Thomas Ardenfors framhåller att en linbana mellan Häggviks pendeltågsstation och Väsjöområdet inte kommer att gå från toppen från Väsjöbacken. Någonstans på vägen torde det även bli fråga om en station för omlastning.

Mer Kommunledningskontorets bedömning

I utredningen har tre alternativa linbanesträckningar mellan Väsjön och Häggvik studerats närmare. Kontoret har dragit följande slutsatser:

• Det finns stor potential för att linbanan ska kunna konkurrera med bussen som kollektivtrafik och med bilen som färdmedel.

• För Väsjöområdet skulle linbana som kollektivtrafik innebära nya förutsättningar för den fortsatta planläggningen och för möjligheten att jobba med trafik- och parkeringsfrågor framöver.

• Linbanan skulle medverka starkt till profileringen av området.

Visa merVisa mindre

Fler nyheter i Vi i Sollentuna

"En prioriterad fråga"

Nyheter Thunes (M) lovar att Alliansen är fortsatt positiva Anledningen till att kommunen drog i bromsen när det gäller Norrvikens sjösportcenter under hösten i fjol var att de anbud som hade kommit in översteg budgetramen, förklarar kommunstyrelsens...lördag 23/1 9:20

Socialnämnden stöttar organisationer som stöttar

Nyheter Elva organisationer får totalt 1,8 miljoner kronor Socialnämnden i Sollentuna har beslutat stödja flera organisationer i det civila samhället som bidrar till viktig verksamhet inom socialnämndens område. Sammanlagt har 1,8 miljoner kronor fördelats...fredag 22/1 14:15