Kommunalt. Efter gårdagens fullmäktige stod det klart att Turebergshuset med hög sannolikhet inte kommer att byggas om till bostäder inom snar framtid. Foto: Anton Kyhlbäck

Sollentuna kommun behåller Turebergshuset

En majoritet av Sollentunas partier anser att kommunen bör behålla Turebergshuset och inte gå vidare med ett köp av The Factory. Frågan om ekonomisk säkerhet och trygghet splittrar.

  • Publicerad 09:31, 11 jun 2020

Under gårdagen var Turebergshusets framtid på agendan under fullmäktige. Då röstade Sollentuna kommun för att behålla kommunhuset och inte gå vidare med köpet av The Factory, där kommunens förvaltning idag sitter.

Förslaget togs med ett bifallsrop, och gick alltså inte till en votering. Moderaterna och Socialdemokraterna, tillsammans med MP, SP, C, SD och V, röstade då igenom att renovera Turebergshuset, men med en bantad budget.

– De ekonomiska fördelar som talar för The Factory måste vägas mot de risker som finns med att bygga om Turebergshuset till bostäder. Vi har svårt att se att de ekonomiska skillnaderna fullt ut kompenserar för riskerna, säger Henrik Thunes, Moderaternas gruppledare.

– Att köpa the Factory är förenat med så många frågetecken att risken blir för hög för att kommunen ska välja att flytta kommunhuset dit, säger Peter Godlund, gruppledare för MP.

Alliansen har dock varit splittrad i frågan. Tidigare i veckan gick Liberalerna och KD ut med att de såg alternativet att köpa The Factory som det bästa alternativet.

– Det blir en lägre hyra än i det renoverade Turebergshuset. De pengarna gör större nytta i de kommunala verksamheterna, inte minst inom välfärden. Vi anser att det finns en möjlighet att ha kvar fullmäktigesal, kontaktcenter och bibliotek även om vi flyttar, säger Liberalernas gruppledare, Anna-Lena Johansson.

Henrik Thunes (M), gruppledare. Foto: Pauline Cederblad

Joakim Jonsson (S), gruppledare. Foto: Pressbild

Anna-Lena Johansson (L), gruppledare. Foto: Pauline Cederblad

Centerpartiets gruppledare, Jonas Riedel, menar till skillnad från sina allianskollegor – L och KD – att alternativet med att sälja Turebergshuset innebär för stora risker. En slutsats som han delar med bland annat Moderaterna.

– Vi har inte alla risker med att göra om Turebergshuset till bostäder klara för oss, kostnaderna kan bli betydligt större än vi räknar med. Om allt går som det ska, då skulle det kunna vara en besparing, men går saker fel kan det bli en mycket dyr affär, säger Jonas Riedel (C)..

Utöver frågan om ekonomiska risker har även trygghet varit en del av frågan. Moderaternas gruppledare Henrik Thunes (M) menar att en permanent flytt även riskerar att undergräva kommunens långsiktiga trygghetsarbete.

Magnus Ramstrand (KD) har dock påpekat att en ombyggnation av Turebergshuset till bostäder kan skapa ett tryggare Tureberg.

– Bostäder skulle göra Turebergs torg mer livaktigt både kvällar och helger. Det skulle öka tryggheten, säger Ramstrand.

Socialdemokraterna gick tidigt ut med att de ville behålla Turebergshuset. Joakim Jonsson, gruppledare för Socialdemokraterna, välkomnade den gemensamma synen på frågan över partigränserna.

– Det är glädjande att kommunfullmäktige slutit upp bakom Socialdemokraternas linje i den här viktiga framtidsfrågan. Vår bedömning är att stanna i Turebergshuset är det mest ekonomiskt ansvarsfulla och det alternativ som kommer gynna Sollentunaborna mest, säger Joakim Jonsson (S).

Renovering av kommunhuset kan bli för dyr

Fler nyheter i Vi i Sollentuna

Så blir nya Södra Häggvik

Nyheter Från handel och industri till en blandning av bostäder och service. Stora delar av Södra Häggvik planändrades redan i början av 2000-talet efter att gamla ABB-huset – nuvarande The Factory – stod klart. Först nu är planerna på en blandad stadsdel med bostäder,...onsdag 28/10 4:50

City Gross siktar på att slå upp portarna först

Nyheter "Vi vill ju ha nyöppningskänslan, men ändå coronasäkra det." City Gross stängde sin butik i Stinsen sommaren 2019 och gör nu comeback i Häggvik då man öppnar i det nya handelskvarteret. – Jag törs inte säga exakt när, men vi öppnar först, sedan kommer Willys...onsdag 28/10 4:30