Fel. Att konkurrensutsätta AB Solom är "ett oförsvarligt slöseri med skattepengar som borde gå till att höja kvaliteten i äldreomsorgen", tycker Anton Lindgren (S) Foto: Mostphotos

Sollentuna kan bli helt utan kommunal äldreomsorg

Kommunledningen är på väg att ändra AB Soloms bolagsordning så att bolaget konkurrensutsätts på lika villkor som alla andra. Det innebär i praktiken ett medvetet nedläggningsbeslut av den kommunala äldreomsorgen, enligt oppositionsrådet Anton Lindgren (S).

  • Publicerad 06:10, 27 sep 2021

Vad har hänt med valfriheten?

– De överger fullständigt den tidigare ambitionen att Sollentunaborna ska kunna välja mellan kommunala och privata aktörer. Vad hände med valfriheten? säger han.

Lokaltidningen Mitt i har tidigare berättat att S vill utreda en avbolagisering av AB Solom och en nystart för kommunens egenregi, och att majoriteten i stället vill se en rad förändringar för det egna vård- och omsorgsbolaget.

"Svårt att förutse"

Ett förslag som kommunstyrelsen i måndags beslutade att skicka vidare på remiss innebär bland annat att AB Solom konkurrensutsätts på lika villkor som andra bolag i takt med att nuvarande avtal löper ut.

Hur AB Solom kommer att påverkas är "svårt att förutse”, menar kommunledningskontoret. Men enligt vård- och omsorgskontorets tjänsteutlåtande förväntas AB Solom vinna 0–10 procent av upphandlingarna framgent.

"Slöseri med skattepengar"

I AB Solom:s egen riskanalys pekar man på en rad fördelar med att bolaget ska betraktas som kommunens egen regi och inte konkurrensutsättas på lika villkor.

Bland annat menar man att det garanterar valfrihet för kommunens invånare och att ”långsiktighet och kvalitetsutveckling i stället för högt vinstuttag säkerställer att en del av skattebetalarnas pengar stannar i kommunen och kommer kommuninvånarna till godo”.

Risker som lyfts är personalflykt och kompetenstapp, och att AB Solom skulle tvingas använda skattemedel till anbudsarbete och försäljning till den egna kommunkoncernen i stället för att lägga resurserna på vården och omsorgen.

På remiss till 1 oktober

Förslaget om nya ägardirektiv är ute på remiss, bland annat till Solom, och kommunstyrelsen vill ha svar senast den 1 oktober. Innan det, den 27 september, ska AB Solom ha ett extra styrelsesammanträde.

– Styrelsen ska uttala sig. Innan beslutet är taget är diskussionen fri, men sedan är det bara att finna sig i ägarens beslut, säger AB Soloms moderate styrelseordförande Torbjörn Rosdahl.

Och vad tycker du som styrelseordförande om att bolaget löper risk att tappa hela eller nästan hela sin äldreomsorg?

– Det vi ska diskutera på det extra styrelsemötet. Vi har diskussioner internt.

Socialdemokraterna är mycket kritiska till förslaget och yrkande om återremittering i kommunstyrelsen.

– Nu ska Solom lägga resurser på att sälja in sig till kommunen som vilket privat företag som helst. Det är ett oförsvarligt slöseri med skattepengar som borde gå till att höja kvaliteten i äldreomsorgen, säger Anton Lindgren.

Viktig roll under pandemin

Dessutom har Solom spelat en viktig roll under pandemin som kommunens samordnare mellan omsorgsutförarna, en förmåga som nu riskerar att gå förlorad, menar Anton Lindgren.

– Vi hamnar helt i händerna på välviljan hos privata bolag vilket är ett oerhört naivt sätt att ordna sin krisberedskap vid en ny pandemi eller andra allvarliga händelser, säger han.

Över 1 000 medarbetare i dag

AB Solom bildades 2013 och var då unika i sitt slag då det var första gången en kommun bolagiserade den egna regin inom vård och omsorg, och det finns fortfarande bara ett par liknande verksamheter i hela Sverige.

I dag erbjuder AB Solom allt från seniorverksamhet, personlig assistans och hemtjänst till daglig verksamhet, äldreboende och LSS-boende.

Bolaget har över 1 000 medarbetare och finns på drygt 40 platser i Sollentuna.

Källa: AB Solom

Visa merVisa mindre

Fler nyheter i Vi i Sollentuna

Corona: Ökad smittspridning för tredje veckan i rad

Nyheter 53 nya fall konstaterades i vecka 41 53 nya smittade av corona konstaterades i Sollentuna under vecka 41, enligt Folkhälsomyndighetens senaste siffror. Det innebär ökad smittspridning i kommunen för tredje veckan i rad, även om den...torsdag 21/10 16:15

Jämn rysare när politiker sa nej till att sälja skolbyggnad

Nyheter Styrande majoriteten var splittrad i frågan Det var ovisst in i det sista och omröstningen blev jämn när kommunstyrelsen i förra veckan sa nej till försäljningen av fastigheten i Rotebro där förskolan Kokalite ligger.torsdag 21/10 6:20