Sommarjobbare i Stockholm. Sollentuna borde göra som Stockholms stad och satsa på jobb åt de unga tycker Socialdemokraterna, och nu finns statliga pengar att söka. Foto: Karin Nilsson

Sollentuna får 5 nya miljoner till ungdomssatsningar

I går antog riksdagen den nya vårbudgeten. Bland annat anslås riktade statsbidrag åt kommunerna till sommarjobb för unga, lovskola och lovaktiviteter. För Sollentunas del handlar det om 5 miljoner kronor, att lägga till de 2,6 miljoner som kommunen redan tidigare har fått till sommarjobb och lovskola.

  • Publicerad 14:40, 16 apr 2021

– Det är oerhört viktigt att unga får sommarjobb. Det är inte bara en tillfällig sysselsättning utan också en viktig faktor som inträdesbiljett till arbetsmarknaden, säger Anna Vikström (S), riksdagsledamot från Sollentuna.

Antalet kommunala sommarjobb har redan minskat flera år i rad i Sollentuna och i fjol erbjöd kommunen endast 68 jobb, som söktes av 736 ungdomar. I år ser det ut att bli ännu betydligt färre än så, vilket Lokaltidningen Mitt i berättade om nyligen.

Socialdemokraterna i Sollentuna har kritiserat majoriteten för detta, bland annat då man menar att det motverkar målet om att Sollentuna inte ska ha några utsatta områden 2030.

Sommarjobben borde vara en prioriterad åtgärd menade S i Sollentuna och pekade på Stockholms stad som tar hjälp av externa bolag för att kunna erbjuda lika många sommarjobb som vanligt i år.

2,6 miljoner till sommarjobb

Anders Manell (L), ordförande i kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, svarade att det var för tidigt att prata om antalet sommarjobb då det ännu inte är klart exakt hur många kommunala jobb det till slut blir i år.

Han förklarade också att arbetsmarknaden har ändrats så att det är svårare för unga att få feriearbete i dag och att förutsättningarna i Sollentuna är att kommunen inte råder över så många möjliga arbetsplatser då man ”på goda grunder” har lagt ut mycket äldreomsorg och parkskötsel på entreprenad.

Men nu finns alltså ett antal statliga stödmiljoner i att använda. I höstbudgeten för 2021 fick Sollentuna 1,4 miljoner kronor till sommarjobb, och 1,2 miljoner till lovskola.

Nu har ytterligare kronor tillkommit: 1,2 miljoner till sommarjobb för unga, 3 miljoner till lovskola, och 0,8 miljoner till lovaktiviteter.

Riktade statsbidrag

Det handlar om riktade statsbidrag och några av dem betalas ut automatiskt medan andra, så som sommarjobbspengarna, ska sökas och användningen sedan redovisas.

– Jag förstår att det är en utmaning att hitta coronasäkra sommarjobb, men det är viktigt. Som riksdagsledamot tycker jag att det är frustrerande om pengarna som anslås inte används, säger Anna Vikström.

"Tittar på vad vi kan göra"

Anders Manell berättar att det, oaktat corona, är svårt att skaka fram sommarjobb eftersom arbetsmarknaden har professionaliserats.

–Även för exempelvis parkskötsel krävs utbildning i många fall, och dessutom behövs handledare. Men vi håller på just nu och tittar på vad vi kan göra och hur vi ska kunna använda de statliga pengarna, säger han.

Fler nyheter i Vi i Sollentuna

Tvärbanan rycker allt närmare Sollentuna

Nyheter Nya linjen har öppnats Tvärbanan har fått en ny linje, linje 31, som kommer att ha Helenelund som slutdestination.måndag 17/5 18:43

Vårdplatserna fördubblas på Sollentuna sjukhus

Nyheter Nya platser öppnas för geriatrisk öppen- och slutenvård Utbyggnaden av äldresjukvården på Sollentuna sjukhus fortsätter. En fördubbling av antalet platser sker nu i maj och det långsiktiga målet är en femdubbling av den geriatriska vården från starten i...måndag 17/5 10:24

Man dömd till fängelse för spridande av ”hämndporr”

Nyheter La upp film och bilder på sitt ex på porrsida på nätet När kvinnan avslutade relationen laddade mannen upp en film med henne på en porrsida på nätet. Han satte dessutom upp kränkande bilder på henne nära hennes bostad i Sollentuna. Nu har mannen dömts...söndag 16/5 9:10