Prisad kommun. Sollentuna tog hem Årets cykelprestation 2019. Priset delades ut i samband med att det regionala cykelbokslutet presenterades. Gustav Hemming (C) regionråd, Ulf Eriksson, Agnes Landefjord, cykelsamordnare, och Gunilla Sandin, Sollentuna kommun. Foto: Region Stockholm

Sollentuna bäst på att bygga cykelvägar

Sollentuna kommun har byggt 4,3 kilometer regionalt cykelstråk i år, och tar därmed hem Region Stockholms pris Årets cykelprestation. Men ska målet ett fullt utbyggt cykelvägnät 2030 ska nås måste övriga kommuner skärpa till sig.

  • Publicerad 18:04, 20 okt 2020

"Under 2019 byggde kommunen ut 4,3 km regionala cykelstråk. Kommunen har dessutom ett brett och ambitiöst arbete vad gäller andra åtgärder för ökad cykling som t ex vinterunderhåll med hjälp av sopsaltning, utbyggnad av cykelparkeringar och cykelkampanjer" lyder motiveringen.

– Jätteroligt, sade Gunilla Sandin, trafikplanerare i Sollentuna kommun.

Hon var på plats för att ta emot priset, en liten cykelskulptur, när det delades ut på tisdagen, samtidigt som det regionala cykelbokslutet för 2019 presenterades. Bokslutet är en genomgång av hur det går med den regionala cykelplanen.

En av fem ska cykla

Enligt den ska hela länet vara sammankopplat av ett cykelvägnät med hög standard till 2030. Då ska också andelen resor som görs med cykel ha ökat från dagens sju procent till 20 procent.

Men i så fall måste det till mer än de 28 kilometer cykelvägar som byggts i länet under 2019, närmare bestämt dubbelt så mycket, och det varje år.

Hur ska det gå till?

– Vi måste komma överens, staten, regionen och kommunerna, för att få till det. Nu kallar vt till en cykelförhandling för att få regeringen att tillsätta resurser, säger regionrådet Gustav Hemming (C).

– Men skulle alla leva upp till målen som Sollentuna gör så vore det inga problem.

Cykelförespråkare. Regionrådet Gustav Hemming vill att cykeltrafik ska prioriteras lika mycket som väg- och gångtrafik. Foto: MItt i

Han menar att vi måste sluta se på cykling som ett marginellt trafikslag, utan som lika viktigt att satsa på som Nya tunnelbanan och Förbifarten.

– Om vi når upp till att 20 procent av resandet görs med cykel så motsvarar det hela tunnelbanans kapacitet, men till en spottstyver av kostnaden.

Tyresöstråk planeras

Enligt cykelbokslutet planeras för 82 kilometer under den närmaste femårsperioden. En ny stråkstudie pågår också under året, Tyresöstråket, som går mellan Tyresö centrum och Nacka.

Sedan tidigare finns Åkersbergastråket, Västerhaningestråket, Salem-Södertäljestråket, Hässelbystråket, Edsvikenstråket och Ny cykelkoppling Botkyrka.

De är helt eller delvis genomförda, och studierna är en hjälp för kommunerna och Trafikverket när de ska prioritera och planera.

För det är väghållarna som är ansvariga för utbyggnaden av cykelvägnätet.

De flesta kommuner har politiskt beslutade cykelplaner. Men inte Lidingö, Vaxholm, Vallentuna och Upplands Väsby.

Är det risk att cykelbanor tar slut vid kommungränsen?

– Vi når inte cyklingens fulla potential om vi inte kan tänka bort kommungränserna. Alla bör ha en cykelplan och se cykeltrafiken som lika viktig som väg- och gångtrafik, säger Gustav Hemming.

Cyklister drabbas av olyckor och stölder

Cyklister är den trafikantgrupp som råkar ut för flest allvarliga olyckor i trafiken.

2019 inträffade 2 160 cykelolyckor i länet, varav 643 ägde rum i det regionala cykelnätet.

Antalet kilometer som sopsaltas har ökat med nio kilometer. De finns i Nacka och Järfälla. Sopsaltning utförs nu i 15 kommuner samt av Trafikverket.

2019 anmäldes 16 500 cykelstölder, nästan 700 per 100 000 invånare. 2015 var det drygt 600 stölder per 100 000 invånare.

860 nya cykelparkeringar har byggts i kollektivtrafiknära lägen.

Källa: Regionalt cykelbokslut 2019

Visa merVisa mindre