Sollentuna är länets näst bästa friluftskommun

Naturvårdsverkets årliga utnämning Sveriges friluftskommun är klar och Sollentuna placerar sig högt: Tvåa i Stockholms län och 25:a bland Sveriges samtliga 290 kommuner.

  • Publicerad 11:36, 18 maj 2020

Sveriges friluftskommun är ett pris som delas ut varje år sedan 2010. Syftet är att stimulera och uppmuntra kommunernas arbete med friluftsliv.

Kommunerna har en central roll att utveckla friluftslivet för befolkningen, för att bidra till hälsa och välbefinnande, enligt Naturvårdsverket.

Just nu är det extra viktigt då coronaviruset begränsar våra sociala kontakter samtidigt som det är tydligt att behovet av att träffas är stort. En tendens är att fler väljer att ses utomhus i stället, konstaterar Naturvårdsverket.

Maxpoäng i en kategori

Undersökningen har tre delar och Sollentuna fick högsta möjliga poäng, 14 av 14, i kategorin ”Aktiviteter inom friluftsliv”.

När det gäller ”Planer för friluftsliv” fick Sollentuna 10 av 11 och i kategorin ”Information och samarbete” 5 av 7 möjliga poäng.

Det gav sammanlagt 29 av 32 poäng vilket alltså räckte till 25:e plats i landet och en andraplats i länet.

Bäst i Stockholms län var Huddinge (31 poäng) och bästa friluftskommun i hela Sverige var Jönköping som skrapade ihop maxpoängen, 32, och förutom äran får 50 000 kronor att använda för friluftsarbete i kommunen.

Plus för naturreservatens entréer

I undersökningen får Sollentuna specifikt beröm för att man förbättrat kommunens naturreservat med åtgärder i ett entréområde inom varje reservat för att öka den fysiska tillgängligheten för personer med funktionsvariationer.

”De åtgärder som görs i entréområden underlättar för en bred målgrupp. Att samla flera åtgärder inom ett entréområde i varje reservat gör att det finns möjligheter till flera olika naturupplevelser inom ett begränsat område. Syftet är också att de åtgärderna senare ska kunna användas som goda exempel i andra områden”, skriver Naturvårdsverket.

Nu blir Sollentunas naturområden mer tillgängliga

Utnämningen Sveriges friluftskommun är ett samarbete mellan Naturvårdsverket, Svenskt Friluftsliv och Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening.

Fler nyheter i Vi i Sollentuna

"En prioriterad fråga"

Nyheter Thunes (M) lovar att Alliansen är fortsatt positiva Anledningen till att kommunen drog i bromsen när det gäller Norrvikens sjösportcenter under hösten i fjol var att de anbud som hade kommit in översteg budgetramen, förklarar kommunstyrelsens...lördag 23/1 9:20

Socialnämnden stöttar organisationer som stöttar

Nyheter Elva organisationer får totalt 1,8 miljoner kronor Socialnämnden i Sollentuna har beslutat stödja flera organisationer i det civila samhället som bidrar till viktig verksamhet inom socialnämndens område. Sammanlagt har 1,8 miljoner kronor fördelats...fredag 22/1 14:15