Tät trafik vid Haga Norra, där bilarna precis har passerat Sollentuna på väg in mot Stockholm. Foto: Mostphotos

Sollentuna är en av Sveriges smutsigaste kommuner

Statistik från Naturvårdsverket visar att gränsvärdena för kvävedioxid i luften överskrids på flera platser i landet, något som gör att Sverige riskerar att fällas i EU-domstolen. Sollentuna är en av de värsta kommunerna i landet. Boven är främst E4 som går genom hela kommunen.

  • Publicerad 05:18, 29 okt 2019

– Vi har en bra bit kvar för när det gäller luftkvalitet, konstaterar Johan Genberg Safont på Luftenheten på Naturvårdsverket, till Sveriges Natur.

Naturvårdsverket rapporterade nyligen in förra årets luftkvalitetsdata till EU, och halterna är så höga att de skadar människors hälsa.

Dålig luft dödar 7 600 svenskar per år

I Sverige uppskattas 7 600 personer dö i förtid varje år på grund av bristande luftkvalitet, och luftföroreningar kostar samhället 56 miljarder kronor varje år.

När det gäller partikelhalter i luften är situationen värst i Visby, följt av Sundsvall och Södertälje.

Kväveoxider irriterar slemhinnorna

Statistiken visar att även gränsvärdet för kvävedioxid, NO2, överskrids i flera kommuner, och här finns alltså Sollentuna med på den trista topplistan.

Kväveoxider är giftiga och irriterar luftvägarna och slemhinnor. Gränsvärdesnormen som finns för kväveoxid bör inte överskridas eftersom de då blir ett hälsohot. Trots detta har flera kommuner halter som överskrider normen som tillåter sju överskridande dygn per år.

Sollentuna femte värst i Sverige

Uppsala är värst, där överskreds gränsvärdet 31 i fjol. Därefter kommer Stockholm, Umeå och Göteborg – och på femte plats återfinns Sollentuna där gränsvärdet överskreds 14 dygn 2018.

Orsaken är biltrafiken. Från söder till norr korsas Sollentuna av E4, vilket ger höga halter kvävedioxid.

Kan orsaka hjärtattack och stroke

De vanligaste dödsorsakerna som kopplas till höga halter förorenad luft är hjärtattack och stroke, de svarar för 80 procent av dessa dödsfall.

Små mikropartiklar är den farligaste föroreningen. De beräknas orsaka 467 000 förtida dödsfall per år i Europa. Kvävedioxid (NO2) beräknas orsaka 71 000 extra dödsfall per år och marknära ozon (O3) 17 000 dödsfall.

Mammans vittnesmål fick man friad

Nyheter Man från Edsberg dömdes i tingsrätten men friades i hovrätten 70 000 kronor i funna kontanter och en guldkedja ledde först till en fällande dom för penningtvättsbrott mot en Edsbergsbo i 20-årsåldern. Nu har mannen friats i hovrätten efter ett vittnesmål från...onsdag 18/5 6:50

Kvinna i Rotebro åtalas för djurplågeri

Nyheter Ska ha utsatt sin hund för lidande i över ett år En kvinna i Rotebro åtalas i Attunda tingsrätt för att under minst ett år ha utsatt sin hund för lidande.tisdag 17/5 14:50