På Tyresta gård finns det ett rikligt djurliv med både kor, får, ankor, kaniner och kycklingar. Alla djurarter är svenska lantarter som passar för den svenska betesmarken. På bild nationalsparkschefen Jonas Ekstrand. Foto: Pekka Pääkkö

Sökes: Ny bonde till Tyresta gård

Har du gröna fingrar, bra koll på svenska lantraser och kan mecka ihop en traktor när den slitit ut sig? Då kanske du är den som Tyresta gård behöver när de nu söker en ny bonde till gården.

  • Publicerad 14:10, 5 nov 2021

En mjölkvit dimma ligger som en slöja över Tyresta by. I backen ligger ett rött hus, den gamla Janssongården. Här kan Tyresta gårds framtida bonde få bo.

– Det finns inte så många bönder i Stockholmsområdet, ute i landet är det enklare. Därför erbjuder vi bonden att få bo i den här stugan, säger nationalsparkschefen Jonas Ekstrand.

Den tidigare bonden har slutat och flyttat till Småland, så därför söker Tyresta gård en ny. Egentligen är titeln för tjänsten "arbetande förman och chef för det dagliga arbetet på Tyresta gård". Förenklat betyder det bonde, förklarar Jonas Ekstrand.

– Vi söker en genuin bonde!

Ekologisk erfarenhet

Som ny bonde har man ansvar för att behålla det kulturlandskap som finns i Tyresta gård. Man har även koll på växt- och djurhållningen som gården har.

Gamla Janssongården är ett hus mitt i Tyresta by som bonden kan flytta in i. Foto: Pekka Pääkkö

I dag omfattar Tyresta gård cirka 65,5 hektar växt- och betesmark. På marken finns det även runt 30 kor och 130 får att sköta.

– Vi är en ekologisk gård så vi vill ha någon som kan och tänker ekologi. Någon med lång erfarenhet av att jobba i ett naturskyddat område.

Även ansvaret för visningsgården, där allmänheten kan besöka gårdens djur, är en del av arbetsuppgifterna. Som besökare behöver man inte vara orolig över att den möjligheten ska försvinna när en ny bonde är på plats.

– Nej inte alls, det är en av våra huvuduppgifter att vara en visningsgård så det kommer att fortsätta, säger Jonas Ekstrand.

Unik gård

Djurskötaren Alexandra Bastemark är en av de två anställda som kommer att få den nya bonden som chef.

– Jag hoppas att det är en öppen person som inte bara kliver in och tar över utan lyssnar på oss som varit här under en längre tid, säger hon.

"Vi har varit ett väldigt starkt team länge, det blir intressant att se någon ny komma in", säger djurskötaren Alexandra Bastemark. Foto: Pekka Pääkkö

Det kan bland annat handla om att den nya personen förstår vad för typ av verksamhet som bedrivs på Tyresta går, menar hon.

– Vi är ju inte en produktionsgård där du kan öka vinsten, utan vi försöker vara självförsörjande. Jag tror det är viktigt att ha det tankesättet och förstå det när man jobbar här.

Jonas håller med om att det är viktigt att den nya bonden förstår gården.

– Vi vill ju ha någon som blir en del av detta. Rejäl kompetens är viktigt men vi ska komma överens och kunna jobba tillsammans, det är viktigast.

Till våren hoppas man att den nya bonden ska vara på plats, till dess tar de anställda hand om uppgifterna på gården.

Tyresta gård har anor från 1700-talet. Foto: Pekka Pääkkö

Från jord till bord – vad är en ekologisk gård?

Det handlar om att producera livsmedel på ett så hållbart sätt som möjligt. Det innebär bland annat att det mesta på gården ska komma från gården, som ett kretslopp.

När det gäller växt- och djurhållning ska den vara i balans så att djuren äter foder från den egna gården och stallgödseln används på den egna åkermarken.

Så lite växtskyddsmedel som möjligt ska användas. I första hand använder ekologsika odlare förebyggande metoder som att välja växtsorter som bättre står emot angrepp.

Källa: Jordbruksverket

Visa merVisa mindre