Götgatan ska rivas upp för tunnelbanan ska renoveras. Foto: Mikael Andersson

Södra Götgatan grävs upp: Varning för stora störningar i trafiken

När södra Götgatan grävs upp för att täta tunnelbanans tak väntar jättestörningar i trafiken. Drygt 700 meter tunnel, som ligger precis under gatan, måste repareras.

  • Publicerad 18:00, 12 apr 2017

Under Götgatan, mellan Medborgarplatsen och Skanstull, går gröna linjen i en tunnel från 30-talet. Nu har isoleringen som skyddar tunnelbanan från vatten gjort sitt och måste bytas ut. Det läcker in, bland annat vid Skanstulls station och i korsningen Folkungagatan/Götgatan.

Görs ingenting kan man på sikt tvingas stänga av tunnelbanetrafiken för att göra stora och dyra reparationer på tunneln. För att undvika ett sånt läge ska SL byta ut tunnelns tätskikt.

Stora störningar väntar

Nu står det klart att arbetet berör 725 meter av tunneln som är 8 meter bred. För att arbetet ska kunna göras måste södra Götgatan grävas upp.

– Det kommer att bli jättestörningar på Götgatan. Ovan jord får det stora konsekvenser. Det ska grävas mellan Ringvägen och Folkungagatan, säger Fredrik Cavalli Björkman på landstingets trafikförvaltning.

Prognosen just nu är att jobbet kan dra igång år 2019. Sen väntas det pågå i två till tre år.

Arbete i etapper

I det här tidiga skedet har man tittat på att göra arbetet i sex etapper. Målet är att kunna ha ett körfält öppet i norrgående riktning under större delen av byggtiden, men när jobben närmast Medborgarplatsen ska göras kommer bilister inte att komma fram, enligt trafikförvaltningens prognos.

På stadens trafikkontor kan man inte kommentera några detaljer om hur trafikläget ska lösas men man delar bedömningen att trafiken kommer bli kraftigt påverkad.

Tunnelbanan väntas kunna rulla som vanligt under större delen av byggtiden.

Jobbet kommer kosta mellan 80 och 150 miljoner kronor.

När tunnelbanans tak är fixat ska staden göra en permanent lösning för Götgatans breddade gång- och cykelstråk.

Götgatan kan grävas upp – redan nästa år

Globen, Götgatan, Skanstull, Södermalm, Foto: Malin Lo Lööf