Genom att studera vildsvinen på Södertörn förbereder Sverige sig på svinpesten. Arkivbild Foto: Mostphotos

Södertörn förbereder sig på svinpesten

Den afrikanska svinpesten sprider sig i Europa, och risken är överhängande att den kommer hit. På Södertörn pågår just nu ett unikt forskningsprojekt för att utreda hur vi kan skydda oss.

  • Publicerad 09:25, 22 dec 2017

Den afrikanska svinpesten sprider sig som pesten i Europa, men har ännu inte nått Sverige. Risken att den tar sig hit är dock överhängande.

– Jag skulle inte bli förvånad om den kommer hit, med tanke på all den trafik som finns mellan Sverige och de länder som har den, säger Jonas Malmsten, veterinär och forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Han är också fältansvarig för det fältforskningsprojekt som just nu pågår på Södertörn, där man försöker skaffa sig mer kunskap för att bättre förbereda sig inför ett eventuellt smittoutbrott. Projektet går ut på att studera hur olika vildsvinsgrupper har kontakt med varandra, hur stora områden de rör sig över, hur effektiva stängsel kan vara, med mera.

Utifrån kunskaperna man samlar på sig från Södertörn ska forskarna sedan simulera ett pestutbrott i en dator, för att se hur vi bäst skulle kunna tackla det.

Vill se om grisarna äter varandra

Grisarnas rörelsemönster studeras dels via sändarhalsband, men också med hjälp av övervakningskameror som monterats djupt inne i skogen i Haninge. En sak man tittar på är om svinen ägnar sig åt kannibalism.

– Det är intressant ur ett smittoperspektiv, eftersom om de äter ett sjukt djur av den egna arten sprids sjukdomen vidare. I andra delar av världen förekommer det att de äter av andra döda vildsvin, men det har vi inte sett så mycket av här i Sverige. Det verkar som att de gör detta när de har väldigt ont om föda, men svinen i Sverige tycks ha tillräckligt med föda, säger Jonas Malmsten, SLU.

Södertörn har valts ut till projektet, eftersom det är ett väl avgränsat område med mycket skog och gott om vildsvin, där det samtidigt rör sig en del människor. Genom att samla information om hur grisarna påverkas av olika störningar, bland annat från människor, kan man se hur vi kan hålla grisarna kvar inom ett område.

– Tanken är att undersöka möjligheten att via hägn skapa en barriär och på så sätt förhindra att smittan sprids om den skulle komma. Via simuleringen ska vi sedan försöka se om stängslen fungerar, och om och hur vi kan använda oss av utfodring för att få grisarna att stanna, säger Jonas Malmsten.

Ingen utrotning på gång

Tidigare i veckan gick en representant från Svenska Jägareförbundet ut med en formulering som kunde tolkas som att vildsvinen på Södertörn ska utrotas. Något sådant projekt finns inte.

– Det har nog blivit något missförstånd där. Jag förmodar att vederbörande åsyftar det här projektet, men vi har ingen rätt alls att döda djuren, det där sköter jägarna. Skulle smittan dyka upp om ett år kommer jägarna och myndigheterna att kunna använda den här informationen, vilket kanske kan innebära att ta bort grisarna inom ett visst område, säger Jonas Malmsten, SLU.