Södermalmstorg ska byggas om. Här är en illustration på det senaste förslaget. Foto: Läsarbild Foster+Partners och Dbox.

Söders byggprojekt – så blir det efter valet

Mitt i frågade vad politikerna i stadshuset vill göra med stora byggprojekten på Södermalm efter valet. Kolla här vad de säger om Södermalmstorg och Södra Skanstull.

  • Publicerad 12:12, 4 sep 2018

Södermalmstorg – utformningen av gallerian/gångstråket

Omstritt bygge vid Slussen. Illustration: Foster+Partners och Dbox.

På Södermalmstorg vid Slussen ska det byggas hus och trappor, men åsikterna om utformning har gått isär.

Så tycker partierna:

Centerpartiet: Bygg enligt nuvarande planer. 

Feministiskt initiativ: Bygg enligt nuvarande planer.

Kristdemokraterna: Bygg, men ändra planerna. ”Samtal pågår och förändringar gentemot ursprungligt förslag kommer att göras för att undvika, kollisioner, mörka vrår och för att uppnå en större orienterbarhet.”

Liberalerna: Bygg, men ändra planerna”Vi vill bland annat se mer grönska, bättre gestaltning och en bättre och tillgängligare trappa mellan Slussen och Södermalmstorg, rakt mot Gamla stan.”

Miljöpartiet: Bygg, men ändra planerna. ”Vi vill att gångtrappans slutliga utformning ses över innan vi fattar något slutgiltigt beslut. De publika ytorna i anslutning till trappan måste utgå ifrån att uppnå trygghet och säkerhet under dygnets alla timmar.

Moderaterna: Bygg enligt nuvarande planer. En saluhall och en fiskmarknad skulle, förutom att gynna dagens stadsliv, understryka platsens historiska identitet som marknadsplats. De så kallade isflaken på ömse sidor av trappan behöva noga bearbetas liksom trappans slutliga utformning.”

Socialdemokraterna: Bygg om men ändra planerna. ”Den nya placeringen av trappan är helt nödvändig av tekniska skäl. Exakt utformning bearbetas fortfarande. Vi vill ha en kontinuerlig och lättorienterad trappa samt göra platsen till en attraktiv mötesplats.”

Sverigedemokraterna: Bygg men ändra planerna”Vi vill gräva ner tunnelbanebron så att Södra stadshuset kommer till sin rätt. Arkitekt Svante Forsströms ”Ny syn på Slussen” finner vi mycket intressant.”

Vänsterpartiet: Bygg enligt nuvarande planer.

Södra Skanstull

Skiss på hur Södra Skanstull kan se ut. Illustration: White arkitekter

Vid Eriksdalsbadet och Folksamhuset planeras cirka 750 nya bostäder och lokaler för butiker, hotell och kultur. Projektet har pausats eftersom försvaret kan behöva spåren i området.

Centerpartiet: Bygg enligt nuvarande planer.

Feministiskt initiativ: Bygg enligt nuvarande planer.

Kristdemokraterna: Bygg, men ändra planerna. ”Vi vill göra ett idrottskluster i Södra Skanstull vilket behöver inkorporeras i planen.”

Liberalerna: Bygg enligt nuvarande planer. ”Skanstull kan bli riktigt bra med den pågående planen, men då måste försvarets krav och möjligheterna för nattklubben Under bron säkras. Vidare bör Skanstull och Gullmarsplan kopplas ihop bättre.”

Miljöpartiet: Bygg enligt nuvarande planer.

Moderaterna: Bygg enligt nuvarande planer.

Socialdemokraterna: Bygg enligt nuvarande planer. 

Sverigedemokraterna: Bygg men ändra planerna. ”Vi vill se mer klassisk arkitektur, inga lådor. Idén med att bygga ihop stad och förort är något vi starkt förespråkar.”

Vänsterpartiet: Bygg men ändra planerna. ”Det behöver göras plats för att bevara badmintonhallen och för att det ska finnas plats för förskolegårdar och bra utemiljöer.”

Nyfiken på vad politikerna tycker om Apple-butiken, Nobel Center och Sturekvarteren? Läs här!