Lillemor Forslund och hennes hundar bor i Ormkärr. Foto: Linda Gren

Söderorts nya naturreservat blir större

Staden vill utöka det nya naturreservatet i Hagsätraskogen. Bland annat ritas en grön kil in mellan Ormkärr och Rågsved och lekområden sparas.

  • Publicerad 11:58, 12 mar 2020

Hagsätraskogens naturreservat, som är på gång att bildas, blir större än man först tänkt. Orsaken är att det kom in en rad synpunkter när förslaget skickades på samråd 2018.  

Skogen det handlar om ligger öster om pendeltågspåret mellan Älvsjö industriområde och gränsen mot Huddinge kommun, alltså östra delen av Älvsjöskogen. Naturreservatet utökas på tre ställen: Norrut mot Älvsjö industriområde/Varuvägen, vid Espalundagränd och i södra delen mot Rågsved/Huddingevägen.

Varför utökar ni reservatet?

– Skogen används av många människor, allt från joggare och hundägare till barnfamiljer, och vi har fått in en hel del tankar och önskemål som vi har valt att lyssna på, säger Katarina Luhr, (MP), klimat- och miljöborgarråd i Stockholm stad.    

Lekslänt sparas

Ett av önskemålen har varit att spara ett större område norr om Ormkärr.

– Just den delen av skogen har visat sig vara värdefull för många, i synnerhet barnfamiljer eftersom det finns en slänt där som används som lekområde, säger Katarina Luhr.

Den södra ”tarmen” mot Hagsätra behövs för att hålla ihop den gröna korridoren mellan Älvsjöskogen, Hagsätraskogen och Rågsveds friområde åt djur, växter och människor, enligt Luhr.

– Det ska byggas mycket bostäder i området därför är det viktigt att planera så att det finns lekytor och grönområden till alla de som flyttar in.

Område två, mot Espalundagränd, är kraftigt ”kuperat och svårbebyggt och har vackra och spännande lekmiljöer som är relativt lättillgängliga från bostadsområdet” skriver staden, därför väljer man att ta med det i reservatet. Området har lika höga naturvärden som reservatet i övrigt, enligt staden.

Beslut om Söderorts nya naturreservat ska klubbas i kommunfullmäktige i slutet av 2020.

Hagsätraskogen kan bli naturreservat