Foto: Pekka Pääkkö

Södermalm växer med 3000 bostäder

Stadsdelen växer så det knakar. Just nu är runt 3 000 lägenheter under planarbete på Södermalm, visar Mitt i:s genomgång. Största projektet är Persikan i Barnängen – vilket både är bra och dåligt, tycker grannen Mari Johanson.

  • Publicerad 15:20, 9 mar 2018

Lokalen där Spårvägsmuseet tidigare huserade på Tegelviksgatan är igenbommad. Här ska snart grävskoporna riva den gamla, jättelika, bussdepån. När rivningen exakt sker är inte spikat, men någon gång under året. Sedan ska det byggas 1240 nya lägenheter i sju kvarter i projektet ”Persikan”.


I en serie artiklar granskar nu Mitt i hur vi i innerstan påverkas när allt fler ska samsas på samma yta – i dag handlar det om bostadsbyggande. Här kan du läsa alla tidigare artiklar i serien.


Dubbla känslor

Mari Johansson som bor i ett av grannhusen är lite kluven till bygget.

– Det är trevligt att det blir liv här. Samtidigt som det i dag är skönt att inte ha folk med fönster som ser in på ens balkong, säger hon.

Kartlagt alla byggen

Mitt i har gått igenom alla pågående detaljplaneprocesser på Södermalm. Efter att den sista etappen i Sjöstan nu står klar är Persikan det klart största projektet i stadsdelen.

Ett annat stort projekt är att bygga 750 bostäder och andra verksamheter kring broarna i södra Skanstull. Planerna är dock lagda på is på obestämd tid eftersom Försvarsmakten visat intresse för det gamla nerlagda järnvägsspåret som går genom området.

Byggen på grönområden

Något som väckt många högljudda protester är byggena på flera grönområden runt om på Söder, som i Malongenparken, Tjurbergsparken, Rosenlundsparken och slänten vid Lundagatan. Från stadens sida är riktlinjen att värna gröna ytor, men att man får göra en samlad bedömning i fall från fall. Mari Johansson är en av dem som är kritisk.

– Det är väldigt tråkigt att det byggs där. Gröna lungor är skönt att ha kvar, säger hon.

Inte mycket plats kvar

I stadskvarteren på Södermalm finns inte längre mycket plats kvar att bygga nytt på. Här sker istället förtätning genom att man till exempel bygger på våningar, bygger om kontor till bostäder, bygger på gårdar eller i gröna kilar.

– Det gäller att hitta balansen mellan det gamla och det nya, säger Sara Almén, områdesstrateg på stadsbyggnadskontoret med ansvar för Södermalm.

Kraven från stadens sida är att det nya passar in, och tillför något, till stadsbilden.

Till år 2030 planeras 140 000 nya bostäder i hela Stockholm.

Fakta

Här är 25 planerade byggen på Södermalm

Bondegatan förlängs. Här är ett av de nya kvarteren som byggs av Svenska bostäder. Bild: AQ Arkitekter

1240 bostäder på östra Södermalm

I det gamla industrikvarteret Persikan på östra Södermalm, där SL:s bussdepå ligger idag byggs sju nya bostadskvarter med cirka 1 240 lägenheter. Detaljplanen för området har vunnit laga kraft. Depån ska rivas i år, men inte klart ännu när. Byggstart 2019-2020. Tegelviksgatan 22.

Huset där Jensen tidigare låg vid Vintertullstorget byggs på med två våningar. Bild: Savana

Ny fasad vid Vintertullstorget

Huset får en ny fasad och byggs om till kontor och 100 nya bostäder. Huset byggs på med två våningar. Bottenplanet görs öppnare för handelsverksamhet. På husets tak byggs en grön terrass. Planerna vann laga kraft i november 2107. Bygget ska starta inom fem år från dess. Barnängs tvärgränd 1.

Huset är tänkt att byggas mellan Renstiernas gata och Nytorget. Bild: Belatchew arkitekter och LAND arkitektur.

Hyresrätter i Malogenparken

Hus med runt 20 nya hyresrätter i Malongenparken, som ligger längs med Renstiernas gata mellan Nytorget och Lilla Blecktornsparken. Samråd till mars 2018. Preliminär byggstart 2019.

På platsen ligger i dag Pysslingens förskola. Nu planeras lägenheter.  Bild: HSB/Stockholms stad

40 lägenheter vid Skånegatan

Runt 40 nya bostadsrätter och en mindre lokal på Södermalm, i hörnet Renstiernas gata/Skånegatan. Platsen där de nya bostäderna planeras är idag en park/bergsparti som delvis upplåts till en förskola. Samråd 2018, hösten 2019 preliminär byggstart. Renstiernas gata 36.

Tengdahlsgatan på Söder, 50 lägenheter i trä. Bild: Utopia arkitekter/Folkhem

Parkering blir trähus vid Tengdahlsgatan

På parkeringen i Tengdahlsgatan och Barnängsgatan på Färgarplan planeras 50 lägenheter i trähus. Samråd planeras innan eller efter sommaren 2018. Byggstart inte satt.

De fyra husen som planeras ska ska bli fyra till fem våningar höga.  Bild: Mostphotos

80 lyor i Tjurbergsparken

80 hyresrätter i fyra hus som är fyra till fem våningar höga på parkmark vid Tjurbergsparken, som ligger nära Skanstull. Samråd 2018. Stadsbyggnadsnämnden vill klubba planerna 2019. Byggstart tidigast 2020.

Här ska nya hyresrätter byggas i parken

Nytt hus på parkeringen mitt emot Kapsylen på Tjärhovsgatan. Bild: Stockholms stad

Sjuvåningshus mitt emot Kapsylen

Runt 130 nya bostäder, kontor och lokaler planeras på tomten mitt emot kulturhuset Kapsylen på Tjärhovsgatan. Nytt sjuvåningshus på yta som i dag är parkering. Planerna har klubbats i stadsbyggnadsnämnden men ännu inte vunnit laga kraft. Tjärhovsgatan 23.

Kapsylen känner sig hotade av nytt bostadsbygge

Staden vill klubba planerna 2018. De har försenats flera år. Bild: Utopia/Tham & Videgård arkitekter.

Nya hus vid Hornstull

30 bostäder och en nybyggd tunnelbanebyggnad planeras utmed Hornsbruksgatans norra sida. Ovanpå hustaken planeras en förlängning av Högalidsparken vilket skapar en större andel allmän parkyta än idag. Staden vill klubba planerna under 2018. Oklart när byggstarten blir, på grund av eventuella överklaganden. Hornsbruksgatan 10.

Kvarteret Plankan, Stockholms största innergård, är snart ett minne blott då ett hus ska byggas på gården. Bild: Stockholms stad

Plankan – ett omstritt bygge

Cirkulärt femvåningshus med 119 lägenheter byggs på innergården som av gränsas av Hornsgatan, Varvsgatan, Lundagatan och Kristinehovsgatan. Planprocessen började 2004. Bygglovet är nu överklagat till Mark- och miljödomstolen. Ingen tidplan för när beslut kommer. Byggstart kan ske tidigast efter sommaren 2018. Kristinehovsgatan 8.

Kvarteret Plankan byggs nästa år

Hus på innergård på Folkungagatan

Fem till femton nya bostäder på innergård på Folkungagatan. Stadsbyggnadsnämnden vill klubba planerna i slutet av 2018. Folkungagatan 70.

Fler våningar på Krukmakargatan

Huset byggs på med tre våningar och blir sju nya lägenheter. Stadsbyggnadsnämnden vill klubba planerna under 2018. Krukmakargatan 38.

Radhusen skulle först vara 17, men nu planeras de bli 13. Bild: Utopia Arkitekter

Radhus på Lundagatan

13 stadsradhus planeras i slänt på Lundagatan. Stadsbyggnadsnämnden vill klubba planerna 2018. Lundagatan 40.

Nytt stort hus mitt emot Medborgarhuset, bredvid Katolska kyrkan. Bild: Equator

Kontorshus vid Katolska kyrkan

Två hus rivs och ersätts med nytt kontorshus på fem till sju våningar samt tillbyggnad på kyrkan som ligger intill. Lokaler för centrumändamål på nedre bottenvåningarna. Stadsbyggnadsnämnden vill klubba planerna 2018. Folkungagatan 44.

Så här kan det kanske se ut i Rosenlundsparken 2019. Bild: ÅWL

Bostäder i Rosenlundsparken

I den nordvästra delen av Rosenlundsparken byggs runt 220 bostäder i flerbostadshus och en förskola med fem avdelningar.Två nya lokalgator. Klart 2019. Tideliusgatan 7.

Gymnasiet kommer att ligga på Stigbergsgatan 26, i Franz Schartaus handelsinstituts gamla lokaler.

Fogelströms gymnasium

Ombyggnation av Frans Schartaus handelsinstitut på Stigbergsgatan för att inrymma P A Fogelströms gymnasium. Gymnasiet beräknas öppna hösten 2018, ha 750 elever inom främst ekonomi- och naturvetenskapliga programmet. Stigbergsgatan 26.

Skiss av korsningen Renstiernas gata och Åsögatan med två nya våningar. Bild: Ahlsénarkitekterna.

Påbyggnad på Renstiernas gata

Två nya våningar och inredd vind i fastigheten Pahl 7 på Södermalm. Huset ligger i korsningen Renstiernas gata och Åsögatan och ombyggnaden innebär ny bostadsyta på ungefär 950 kvadratmeter fördelat på cirka 10 lägenheter. Planerna vann laga i januari 2018. Byggstart ska ske senast fem år efter dess. Åsögatan 166.

Skola vid Tullgårdsgatan

Atrium och skolverksamhet i huset tidigare använts som skola, kontor och lager med serviceverkstad för bilar. Detaljplanen innebär ändras nu så att befintlig skolverksamhet som idag bedrivs ska kunna vara kvar. . Planerna vann laga kraft 2017. Bygget ska starta inom fem år från dess. Tullgårdsgatan 12.

Förslag på nya byggnad på Södermalmstorg. Bild: DBOX

Slussen – ett av landets största byggprojekt

Jätteprojekt med bland annat ny slusskanal, nytt bussgarage, nya byggnader, ny park och nya broar. Bygge pågår. Klart 2025.

Garage och bostäder i Bergsgruvans park

Vid Södra Stations entré i hörnet Rosenlundsgatan/Bergsgruvans planeras 57 nya hyresrätter, 300 kvadratmeter butiksyta och ett stort cykelgarage. Staden gör just nu utredningar inför arbetet med detaljplanen. Rosenlundsgatan 44.

Gatubild Medborgarhuset. Visionsbild: Nyréns Arkitektkontor

Nya Medborgarhuset

Huset rustas, badet renoveras, huset får nya entréer och nya lokaler. Renovering pågår. Nyinvigning 2020. Medborgarplatsen.

Nya Medborgarhuset blir försenat ett år

Tidig skiss på den sista etappen av Tobaksmonopolet. Bild: St9ockholms stad

Nytt höghus vid Ringvägen

Runt 90 lägenheter byggs i höghus med 19 våningar vid Ringvägen, bredvid Sofia skola. Sista etappen i projektet Tobaksmonopolet. Planerna vann laga kraft 2017. Bygget ska starta inom fem år från dess. Maria Bangata 17.

Nytt stadsdelscentrum i Södra Skanstull

Runt 750 nya bostäder och lokaler för butiker, hotell och kultur kring broarna vid södra Skanstull. Stadens arbete med programmet har pausat och tidplanen för godkännandet av programmet i stadsbyggnadsnämnden har därför flyttats fram på obestämd tid. Anledningen är att Försvarsmakten bedömer att tågspåren just nu måste finnas kvar och vara tillgängliga för spårtrafik. Hammarby Slussväg 20.

Så här ska nya sjukhuset se ut enligt planerna. Bild: Nyréns arkitektkontor och Ratio arkitekter.

Ersta sjukhus

Ersta sjukhus blir dubbelt så stort och får två nya byggnader. Sjukhusets huvudentré flyttas från Fjällgatan till Folkungagatan, ny byggnad för runt 58 studentbostäder. Planerna vann laga kraft 2017. Bygget ska vara klart fem år efter dess. Fjällgatan 44.

Här planeras husen i nya Fatbursparken. Bild: White arkiteketer

Hus i norra Fatbursparken

Två bostadshus med runt 70 lägenheter längs Högbergsgatan i JH Romans park. Planerna, som tidigare stoppats av länstyrelsen, är pågående. Husen kan tidigast börja byggas 2020. Fatbursparken.

Stan tar upp planerna på att bygga hus i park

Byggnaden har fått namnet Sthlm 01. Bild: Skanska/Sauerbruch Hutton

Kontorsskrapa vid Sjöstan

Kontorshus i 27 våningar vid södra Fredriksdal, nära Gullmarsplan. Bygget startade 2017. Inflytt 2020. Mårtendalsgatan 18.

Källa: Stockholms stad
Visa merVisa mindre