Bänkhäng. Magnus Aass och Roland Eriksson tycker att de ensamma stolarna i Älvsborgsparken är "det dummaste de sett".

Södermalm tar bort exkluderande design

Staket har satts upp och bänkar tagits bort. Allt för att hålla den som vill sitta skönt eller sova borta från Söders parker. Men nu döms den exkluderande designen ut.

  • Publicerad 12:06, 10 mar 2016

Vid Ringvägen står sex ensamma stolar utspridda i den ödsliga Älvsborgsparken. När parken rustades upp togs alla parksoffor bort för att missbrukare skulle sluta hänga här.

En bit bort ifrån parken sitter Magnus Aass och Roland Eriksson ihop på en bänk och dricker en öl.

– De där stolarna är det dummaste jag sett. Missbrukare sitter i parkerna ändå men de gamla blir lidande när de vill få bort såna som oss. Det retar mig. Det är bättre att det kommer polis eller väktare om det blir stökigt, säger Magnus Aass.

Bänkar sätts ut igen

Och han är inte ensamma om att vända sig mot den här typen av exkluderande design. Söders styrande politiker vill också göra ett omtag för att se till att platser som gjorts otillgängliga blir mer inkluderande igen.

– Det här sänder signaler om att vissa grupper inte är önskade på vissa platser och det är djupt problematiskt. Vi ska inte ha en stadsmiljö som diskriminerar, säger Feministiskt initiativs Michelle Jangmyr som sitter i Södermalms stadsdelsnämnd.

LÄS ÄVEN: Staket och metallrör för att hålla hemlösa borta har blivit en snackis i Stockholm

Nu har stadsdelen kartlagt exkluderande formgivning på Söder och vad som kan förändras. Ett av de ställen som lyfts fram är just Ävlsborgsparken som föreslås få tillbaka gröna planteringar och parkbänkar.

Katarina Bangata är en annan plats som ska få ordentliga parkbänkar med arm- och ryggstöd. De togs bort när allén rustades upp vid millennieskiftet.

Räcken i Björns trädgård

Mer osäkert är det om något kommer göras åt de omdiskuterade räcken som satts upp runt stationstaken i Björns trädgård som gör att det inte längre går att sitta där. Byggnaderna tillhör SL som kommer uppmanas att ta ner räckena, enligt Michelle Jangmyr.

Men Centerpartiets Fredrik Lindstål som lyfte frågan är kritisk till att inte mer görs.

– Roten till hela debatten om exkluderande design var Björns trädgård och även om man tar bort räckena så finns det inget svar på den större frågan om hur man faktiskt gör det här till en inkluderande park där alla är välkomna. Alla skulle tjäna på att platsen blir trevligare, säger Fredrik Lindstål (C).

Mer att göra

Men Michelle Jangmyr (Fi) tycker att det här är en bra start för att göra Söder mer tillgängligt.

– Vår uppmaning är tydlig, vi vill att de ska bort. Räckena är det mest problematiska men givetvis kan vi se över om det finns fler exempel på exkluderande design eller otillgänglighet. Vi kommer fortsätta med det här arbetet på hela Söder där vi ser att vi har problem. Alla ska ha samma förutsättningar att använda staden, säger Michelle Jangmyr.

Foto: Sanna Källdén

Omtag. Älvsborgsparken ska åter få sköna parkbänkar och mer grönska. När parken rustades upp togs alla parksoffor bort och ersattes med fristående stolar för att missbrukare skulle sluta hänga här. Foto: Sanna Källdén

Foto: Sanna Källdén

"Jag tycker att alla, även hemlösa och missbrukare, ska ha någonstans att hänga. Tar man bort bänkar gör man det för att de som går förbi ska slippa se dem men de försvinner ju inte för det" säger Daniela Pacheco, som satt sig på en av stolarna i Älvsborgsparken.