Södermalms stadsdelsförvaltningen tror inte på idén om lokalt tiggeriförbud. Foto: Mostphotos

Södermalm säger nej till lokalt tiggeriförbud

Nu svarar Södermalms stadsdelsförvaltning på moderaternas motion angående lokalt tiggeriförbud. ”Skulle marginalisera en redan utsatt grupp”.

  • Publicerad 12:36, 27 feb 2017

I höstas skrev moderaterna i Stockholm en motion där de ville att man skulle undersöka möjligheterna att införa ett lokalt tiggeriförbud i staden.

Nu är motionen ute på remiss, bland annat i Södermalms stadsdelsnämnd.

I svaret från stadsdelsförvaltningen skriver de att:

”Förvaltningen kan inte se att ett tiggeriförbud skulle kunna förbättra levnadsvillkoren för de individer som tigger utan snarare ytterligare marginalisera en redan utsatt grupp.”

De skriver även att de inte tror att ett förbud i sig skulle hjälpa, eftersom tiggeri uppstår på grund av fattigdom och utsatthet och att det är något man  bara kan komma åt genom ett långsiktigt arbete på både nationell och internationell nivå.


LÄS MER: M vill förbjuda tiggeri i Väsby


Kan öka brottsligheten

De hänvisar i svaret till liknande tiggeriförbud som genomförts i bland annat Köpenhamn.

Där har det visat sig att de fattiga EU-medborgare som bor där istället väljer andra, mindre synliga sätt, att försörja sig på och att det innebär risk för att brottslighet bland fattiga EU-medborgare ökar.

Även Sverigedemokraterna har lämnat in en motion på temat tiggeriförbud. De vill att kommunfullmäktige beslutar att det införs ett allmänt förbud mot tiggeri i Stockholm.

SD: ”Ändra lokala föreskrifter”

Det skulle enligt motionen genomföras genom att man ändrade de lokala ordningsföreskrifterna.

Men möjligheten att genomföra det menar stadsdelsförvaltningen i sitt remissvar är ”starkt begränsat”.

De hänvisar bland annat till ett fall där Sala kommuns beslut att införa ett generellt förbud mot tiggeri upphävdes av länsstyrelsen.