Inget skäl. Pandemin har försvårat för Claudio Quitral att få ledsagning. Så ska det inte vara, menar socialborgarrådet Jan Jönsson (L). Foto: Pekka Pääkkö/Claudio Britos

Södermalm får kritik från borgarrådet

Claudio Quitral har inte kunnat använda alla sina ledsagartimmar under pandemin. Därför tyckte stadsdelsnämnden att han inte behövde de 20 han ansökt om. Fel, menar socialborgarrådet Jan Jönsson (L).

  • Publicerad 12:09, 13 apr 2021

Claudio Quitral har en synskada som gör att han behöver ledsagning.

Han ansökte om 20 timmar i månaden, men beviljades bara elva av Södermalms stadsdelsnämnd, vilket Mitt i berättade i förra veckan.

I förvaltningsrätten motiverade nämnden beslutet bland annat med att Claudio Quitral inte hade använt alla de elva timmar han hade fått. Även förvaltningsrätten ansåg av olika skäl att elva timmar räckte.

Synskadade på Södermalm i kläm när staden snålar med ledsagartimmar

Behöver stöd. Claudio Quitral tycker inte att stadsdelen ser hans behov. Foto: Pekka Pääkkö

Inget skäl. Pandemin ska inte påverka ledsagning, menar socialborgarrådet Jan Jönsson (L). Foto: Claudio Britos

Tydliga riktlinjer

Men att nämnden under en pandemi beviljar färre timmar på grund av att färre utnyttjas är fel, menar socialborgarrådet Jan Jönsson (L).

– Vi har hela tiden sagt att det inte ska ligga till grund för neddragningar. Det har vi varit väldigt tydliga med i våra riktlinjer, säger han.

Förra året tog staden beslut om att det med anledning av pandemin skulle gå att spara ledsagartimmar i sex månader, i stället för tre.

– Vi såg att många med funktionsnedsättning inte kunde utnyttja sina timmar, men att de inte kan delta i aktiviteter gör inte behovet av ledsagning mindre.

Tanken med ledsagning är att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara delaktiga i samhället och leva som andra. Utifrån socialtjänstlagen har staden ritat upp riktlinjer för hur den ska följas inom kommunen.

– Domstolarna är hårdare än vi är. I Stockholm är vi mer generösa än lagen, och inom kommunen är det våra riktlinjer stadsdelarna ska följa i första hand. Det är rättesnöret, säger Jan Jönsson.

Riksförbundet kritiskt

Södermalms stadsdelsnämnd har fått kritik från Synskadades riksförbund, som menar att man på Söder är mer restriktiv med ledsagartimmar än i andra stadsdelar.

Enligt siffror från socialförvaltningen, som Mitt i har tagit fram, skiljer sig snittet på antalet beviljade ledsagartimmar från stadsdel till stadsdel. Under 2020 hade Södermalm lägst snitt i innerstan. Lägst i hela staden var Kista-Rinkeby med sju timmar, högst var Bromma med 17.

– Tyvärr finns skillnad mellan stadsdelar, men det behöver inte bero på att någon gör fel. Det kan vara så att personer som bor i ett visst område inte har lika stort behov av ledsagning som i andra, säger Jan Jönsson.

– Det kan också vara så att man löser det genom andra insatser, till exempel genom att bevilja kontaktperson i stället för ledsagning.

Staden arbetar för att säkerställa att alla stadsdelar ska göra så lika bedömningar som möjligt. Dialog om bedömningar förs på chefsnivå, biståndshandläggare får utbildningar och stadens jurister får kurser i rättspraxis.

Antal ledsagartimmar i snitt i Stockholm 2020

Bromma: 17

Enskede-Årsta-Vantör: 11

Farsta: 15

Hägersten-Älvsjö: 12

Hässelby-Vällingby: 8

Kungsholmen: 13

Norrmalm: 15

Rinkeby-Kista: 7

Skarpnäck: 13

Skärholmen: 12

Spånga-Tensta: 8

Södermalm: 11

Östermalm: 14

Källa: Socialförvaltningen

Visa merVisa mindre