Söderledstunneln. Daniel Helldén (MP) provcyklade tunneln tidigare i år. Foto: Patrik Wirén

Söderledstunneln öppnar för cyklister

De grönblåa går vidare med planerna på att anlägga en cykelväg genom Söderledstunneln. En utredning står inskrivet i budgeten och redan om ett år planeras ett skarpt försök att vara i drift.

  • Publicerad 08:30, 10 nov 2018

Frågan om en cykelväg genom Söderledstunneln har diskuterats en längre tid. Nu står det inskrivet i stadens budget att möjligheterna till en sådan lösning ska utredas närmare. Om allt går i lås är planen att tunneln ska öppna på försök för cyklister till 2020.

– Vi sätter igång själva utredningen nu för att få klarhet i förutsättningarna och vilka effekter vi kan vänta oss av ett försök 2020. Men datumen för Slussenprojektet avgör om det går i land, säger Stockholms trafikborgarråd Daniel Helldén (MP).

Miljöpartiet vill öppna Söderledstunneln för cyklister

Enligt Daniel Helldén är en ny alternativ cykelväg mellan Medborgarplatsen och Hornsgatan viktig för att avlasta Götgatsbacken.

– Det är väldigt viktigt eftersom både Götgatspuckeln och nedfarten vid Stadsmuseet är problematiska passager. Jag har bland annat pratat med polisen på Södermalm och lyft utredningen för Söderledstunneln, och de tycker att det är en mycket bra idé, säger han.

Staden satsar totalt en miljard kronor på cykelfrämjande åtgärder i Stockholm under de kommande fyra åren. Det övergripande målet är fortsatt att minska den totala mängden biltrafik i staden.

Budgeten presenteras i sin helhet på onsdag.

Mer cykling i budgeten

Den kommande budgeten innehåller bland annat löftet om att anlägga 2000 nya cykelparkeringar. Var dessa är tänkta att placeras är dock ännu inte bestämt.

Staden ska inleda dialoger med företag som vill etablera eldrivna fordonsflottor i staden, som exempelvis el-scootrar och el-vespor.

"Vi har informerat oss om hur de här systemen fungerar och hur de här företagen tänker. Och vi är överlag positiva. Nu ska vi bara hitta ett lämpligt sätt att få ordning på det och att på ett bra sätt få in alla de här smarta systemen", säger Daniel Helldén.

Visa merVisa mindre