Byggnation. Runt 560 bostäder och en ny förskola planeras på och runt Sockenplan. Foto: Sacharias Källdén

Sockenplan kan få 560 nya bostäder

Hyresrätter, studentlägenheter och förskola. Planerna på vad som ska byggas kring Sockenplan är många. Sammanlagt är det sex pågående byggprojekt som kan bli närmare 560 bostäder.

  • Publicerad 12:15, 27 okt 2021

Det byggs på de flesta platserna i Stockholm och Sockenplan är inte ett undantag. Precis vid tunnelbanestation ska Stockholmshem bygga 115 studentlägenheter och 43 smålägenheter för SHIS-bostäder. Men det projektet är en av många av de byggplaner som pågår på Sockenplan just nu.

– Just nu finns det sex aktuella projekt runt om Sockenplan där det pågår en planprocess, säger Anna Ingels, kommunikatör på exploateringskontoret.

Totalt planeras det att cirka 560 bostäder ska byggas på och runt Sockenplan de kommande åren.

Pågående projekt

Och det är inte bara bostäder som ska byggas. En detaljplan för en ny förskola i änden av Vårdflodsparken har precis varit ute på samråd. Den gamla förskolelokalen som ligger där idag skulle då rivas.

– Den nya förskolan planeras ha sex avdelningar och ligga på samma plats där den gamla ligger idag. Sedan vill man utöka förskolegården omkring, säger Anna Ingels.

Det innebär att marken runt förskolan skulle utökas med 500 kvadratmeter. Våren 2022 väntas planen tas upp för antagande i stadsbyggnadsnämnden.

En annan plan som precis arbetats om är bygget i parken Häradsdomaren, något Mitt i nyligen rapporterade om. Planen på de 70 bostäderna i lägenhetshus och parhus fick över 200 protester och en omarbetad plan presenterades. Nu ska det istället bli 30 radhus i parken.

– Den planen ska ut på granskning igen i vår efter att den återremitterades tidigare i år.

Konkurs. Det byggföretag som skulle bygga Stockholmshems studentbostäder har gått i konkurs, i nuläget är det inte säkert när bygget kan fortsätta. Foto: Sacharias Källdén

140 000 bostäder till 2030

Samtidigt har byggdammet inte ens börjat bolma vid Slakthusområdet. Det gamla industriområdet ska bli en urban stadsdel med 3000 bostäder, restauranger och parker till 2033.

Hur kommer det sig att man då väljer att dra igång byggprojekt vid Sockenplan? Enligt Anna Ingels beror det på stadens uppdrag att bygga 140 000 bostäder till 2030.

– Vi har ett uppdrag så vi tittar över hela staden på platser där man kan komplettera med bostäder. Sockenplan har både tunnelbana och busstrafik, vilket är viktigt då man vill bygga nära kollektivtrafiken.

Är inte Sockenplan tätbebyggt redan i dag?

– Vi har en översiktsplan att förhålla oss till och vid Sockenplan har vi sett områden där det skulle vara möjligt att komplettera med bostäder. Några av de aktuella planerna är inom befintliga fastigheter, då är det mer att man fyller på inom mark som redan används.

Detta planeras byggas på Sockenplan

115 studentlägenheter och 43 smålägenheter
Var: Vid Sockenplan tunnelbanestation, längs med Enskedevägen.
Byggföretaget Erlandsson har gått i konkurs. Stockholmshem ska bygga färdigt bostäderna ändå. Målet är att studenterna flyttar in våren 2022.

40 lägenheter
Var: Bostadsgården mellan Enskedefältets skola och Sockenvägen.
Planområdet innefattar grönområdet och parkeringsytan som ligger mellan Enskedefältets skola och Stockholmshems befintliga fastighet på Sockenvägen. Ska ut på samråd mars 2022.

60 lägenheterVar: Mitt på Sockenplan, på den norra sidan av torget samt parkeringsplatsen väster om torget.
Förslaget innefattar tre nya bostadshus med lokaler för butiker i botten. Stadbyggnadsnämnden har beslutat att planarbete påbörjas. Ska ut på samråd i september 2022.

Ny förskola
Var: I den sydöstra änden av Vårflodsparken, där det idag ligger en tom förskolelokal.
Detaljplan har varit ute på samråd, planen arbetas om efter samrådet. Förväntas gå upp för godkännande i nämnden våren 2022.

30 radhus
Var: Vid parken Häradsdomaren, mellan Katolska skolan och Sockenplan.
Nytt omarbetat förslag går ut på granskning i mars 2022.

275 lägenheter varav 100 studentlägenheterVar: Enskedevägen på den östra sidan intill Enskede IP
Planen är cirka 100 studentbostäder och 175 hyresrätter. Arbete kring hur byggnaden skulle se ut pågår.

Visa merVisa mindre

Enskedevägen. En av platserna på Sockenplan där det planeras att byggas. Foto: Sacharias Källdén

Runt 560 bostäder ska byggas här omkring, vad tycker du om det?

Foto: Sacharias Källdén

Rolf Stjernlöf, Sockenplan

– Det är väl inte så kul, mycket grönområden kan försvinna. Mest är jag orolig för att trafiken kommer öka, idag är det otroligt packat med bilar här. Så länge de inte bygger på IP:n, det skulle bli för mycket.

Foto: Sacharias Källdén

Anneli Ljungberg, Sockenplan

– Det är ju jättebra, folk behöver ha någonstans att bo. Vill man inte bo i en stad som växer så får man väl flytta. Det enda problemet är att lägenheterna blir så dyra.

Foto: Sacharias Källdén

Emilie Persson och hunden Albert 4 år, Svedmyra

– Enskede tål att förtätas och det är ett trevlig bostadsområde, men det behövs en balans. Idag byggs många av fastigheterna så nära varandra. Man borde bygga i skogsområden som är mörka och otrygga, då skulle det finnas lite fler ögon i området.