Socialtjänst och äldreomsorg går samman – stor oro hos äldre

Haninge slår ihop äldreförvaltningen med socialförvaltningen. Det föreslås ske redan 1 januari. Men stor kritik kommer från över 4 000 pensionärer i kommunen.

  • Publicerad 16:00, 1 nov 2019

Artikeln har uppdaterats.

Nu på måndag, 4 november, väntas Haninge kommun ta beslutet att slå samman äldreförvaltningen och socialförvaltningen till en helt ny förvaltning.

Sammanslagningen ska ske redan 1 januari.

Men förslaget har mötts av stor kritik från Haninges samtliga pensionärsföreningar, som befarar att äldreomsorgen kommer att nedprioriteras genom sammanslagningen.

Haninge kommun måste ha vetat om att de borde ha diskuterat med oss

Åke Allard, PRO

Pensionärsföreningarna samlar 25 procent av Haninges pensionärer.

De fick reda på sammanslagningen först 9 oktober och har skrivit en gemensam skrivelse till kommunen där man vädjar om att avvakta med beslutet.

Åke Allard, ordförande i PRO Handen.

– Haninge kommun måste ha vetat om att de borde ha diskuterat med oss, men de har inte velat ha med oss i processen. Det har vi reagerat rätt starkt emot, säger Åke Allard, ordförande i PRO Handen.

– Vi tycker att man borde återremittera ärendet så vi får chans att sätta oss in i detta.

Måste det vara dåligt att slå ihop äldreförvaltningen med socialförvaltningen?

– Vi vet inte om det blir bra eller dåligt. Vi har inte fått se ett enda papper om vad detta kommer innebära, säger Åke Allard.

Det är 20 år sedan som äldreomsorgen i Haninge bröts ut till en egen förvaltning, vilket många anser satte äldrefrågorna på dagordningen i Haninge.

Utredningen gjordes 2015

Under torsdagen träffades pensionärerna och ledningen för social- och äldreförvaltningen i ett möte.

I den utredning av kommunens organisation från 2015 som ligger till grund för sammanslagningen, framkom att målgrupperna inom äldreomsorgens och socialtjänstens ansvarsområden överlappar till viss del.

Kommunen skulle alltså, enligt utredningen, kunna spara in kostnader, men samtidigt skulle utmaningarna för en såhär stor förvaltning kunna bli alltför stora, det finns risker att det blir svårstyrt och fokuset på medborgarna riskerar att minska.

Jag ställer mig positiv till sammanslagningen. Jag ser vinster

Annett Haaf (S), socialnämndens ordförande i Haninge

Benny Nilsson, ordförande på SPF i Handen, är inne på att äldreomsorgen i Haninge står inför stora utmaningar och att den måste hålla standard.

– Det kommer att fattas 170 000 medarbetare inom äldreomsorgen. Rekryteringsproblemet är ganska stort, säger han.

Tror ni att kommunen lyssnar på er?

– Vi hoppas att kommunen återremitterar förslaget och att vi tillsammans kan göra konsekvensanalyser och annat innan beslutet. Sedan styr ju naturligtvis kommunen över vilket beslutet blir, men vi tror det är viktigt att de lyssnar på oss.

Annett Haaf (S), socialnämndens ordförande i Haninge.

Vet ni varför förslaget kommer nu?

– Med tanke på budgetar, kan jag bara tänka mig att organisationsförändringar är lättare att ta vid årsskiftet, säger Benny Nilsson.

Äldrenämnden, där politikerna som beslutar om äldreomsorgen sitter, kommer enligt förslaget att finnas kvar trots att förvaltningen går samman med socialförvaltningen.

”Äldrefrågorna kommer fortsatt vara jätteprioriterade”

Annett Haaf (S), socialnämndens ordförande i Haninge som var med och träffade pensionärerna under torsdagen, väntas rösta för sammanslagningen på måndag trots farhågorna från de äldre.

– Jag ställer mig positiv till sammanslagningen. Jag ser vinster. Pensionärsorganisationerna är oroliga att de kommer bli uppätna av försörjningsstöden, men äldrefrågorna kommer fortsatt vara jätteprioriterade, säger hon i denna artikel.