Socialtjänsten i Farsta får kritik. Foto: Anna Z Ek

Socialtjänsten i Farsta får kritik av IVO

Socialtjänsten i Farsta har brustit i sitt stöd till flera personer med missbruksproblem. Det konstaterar Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

  • Publicerad 10:00, 6 sep 2018

Det var uppgifter i fjol om att missbrukare sagts upp från stadsdelens träningsboenden och därför stått utan bostad, som fick föreningen Equal att anmäla Farsta socialtjänst till IVO.

Equal arbetar för personer med beroendeproblem och psykisk ohälsa.

Efter en inspektion och en granskning av åtta personakter, har IVO nu hittat fler brister i socialtjänstens agerande.

Enligt IVO saknas i flera fall dokumenterade underlag för de beslut som socialtjänsten har fattat. Utredningarna som ligger till grund för besluten har enligt IVO varit ofullständiga – eller saknats helt.

Det är andra gången på två år som IVO kritiserar socialtjänsten för bristande dokumentation.

Enligt IVO har Farsta socialtjänst dessutom brustit i samverkan med klinterna om vilken hjälp de behövt för att komma ur sitt missbruk. Flera insatser ska ha avbrutits med kort varsel och klienter uppmanats att själva lösa sin boendesituation.