Sparkrav. Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning ska spara 9,1 miljoner kronor. Det innebär att 17 anställda i socialtjänsten flyttas till andra delar inom förvaltningen. Foto: Evelina Hertz

Socialtjänsten bantas i Hässelby-Vällingby

Minska personalstyrkan med 17 tjänster på enheter som riktar sig barn, unga och vuxna i behov av socialt stöd. Det är planen när Hässelby-Vällingby måste spara 9,1 miljoner kronor. Men facket är kritiskt till förslaget.

  • Publicerad 16:44, 9 okt 2019

För att få bukt med ett underskott om 7,5 miljoner kronor infördes i somras ett anställningsstopp i Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, och effektiviseringar av olika verksamheter utlovades. Men vad åtgärderna skulle innebära var inte helt tydligt.

För att anpassa kostymen inför 2020 har nu staden ett förslag på hur de kan spara in totalt 9,1 miljoner kronor. Det stavas omorganisationer, som innebär en minskning av personalstyrkan på fyra enheter inom förvaltningen: vuxenenheten, barnenheten, ungdoms- och mottagningsenheten samt familj och relationsenheten, som alla jobbar med olika former av socialt stöd.

Totalt rör förslaget 17 tjänster som istället ska flyttas till andra delar inom förvaltningen.

Konkret innebär det minst tio socialsekreterare samt att vuxenenheten tappar en tredjedel av sin personal.

Ingen anställd riskerar dock att bli av med jobbet, enligt stadsdelsdirektör Denise Melin.

– Vi har tittat på hur många som söker hjälp hos oss och hur många ärenden vi har. Vi har kommit fram till att vi är för många personer på vuxen-, barn-, och ungdomsenheterna, säger hon.

Het debatt om miljonunderskottet i Hässelby-Vällingby

Kenneth Innergård, kommunombud för Akademikerförbundet SSR, ser med oro på nedskärningarna. Foto: Theresia Viska

Facket motsätter sig förslaget

Men facket är kritista till hur besparingarna ska gå till. Under hösten har de suttit i förhandlingar med förvaltningen om nedskärningarna, som fick avslutas utan att parterna kunnat enas.

– De vill skära ner på befattningar som jobbar förebyggande och relationsskapande. Det är anmärkningsvärt, säger Kenneth Innergård, kommunombud för Akademikerförbundet SSR.

Han fortsätter:

– Inom vuxenenheten ser vi en ökad risk för hot och våld mot anställda. Detta för att mindre tid till att träffa klienter och bygga upp relationer kan leda till att socialtjänsten ses mer som ett hot än en lösning.

Högre risk för tjänstefel

Och att det finns risker med nedskärningarna slås även fast i den risk- och konsekvensanalys som stadsdelsförvaltningen själva gjort. Ökad stress hos personalen, kompetenstapp inom enheterna, högre risk för tjänstefel samt ökad frustration hos klienterna är några av punkterna som tas upp där.

Varför väljer ni att ändå gå vidare med åtgärderna?

– Samtidigt startar vi upp en ny organisation där man kommer ha en samverkan på ett annat sätt. Om någon mår psykiskt dåligt, har missbruksproblem och också söker stöd för sitt barn, då är den personen kanske i kontakt med fem socialsekreterare som det ser ut idag. Med den nya organisationen ska klienten inte behöva träffa fem personer, säger Denise Melin.

Förvaltningens bedömning är verksamheterna därmed ska kunna bli effektivare, samtidigt som kvalitén höjs.

Hur går mindre personal ihop med högre kvalitet?

– Det är inte säkert att vi hamnar rätt om vi är för många heller, och vi måste göra en anpassning till de pengar vi har. Till exempel genom att göra fler riktade insatser mot större grupper, säger Denise Melin.

Bo Arkelsten (M) ordförande i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd, menar att den nya organisationen kommer innebära att det blir lättare att få en överblick över verksamheten. Foto: Ewa Malmsten Nordell

Socialtjänstens nya organisation ska kunna bli mer effektiv, menar stadsdelsdirektören Denise Melin. Foto: Lieselotte van der Meijs

"Det här är förändringar vi måste göra"

Men stadsdelsnämndens ordförande Bo Arkelsten (M) menar att åtgärderna inte är till för att spara pengar.

– Pengar kan man alltid spara, men det handlar det inte om här. Det handlar om att få en effektiv organisation och ett bättre helhetsgrepp. Vinsten är att vi får en mer enhetlig avdelning med mer överblick, säger Bo Arkelsten.

Han tror inte att fackets farhågor kommer att besannas.

– Alla tillfällen som innebär förändring leder till viss stress, men vi räknar med att det kommer gå över. Det här är förändringar vi måste göra för att verksamheten ska fungera bra. Under processen kommer det att finnas någon att prata med om anställda känner för det, säger Bo Arkelsten.

Behöver de som får hjälp av socialtjänsten känna sig oroliga?

– Det finns lagar och paragrafer som styr hur det går till när man söker stöd, så på så vis är det ingen skillnad. Men om någon haft försörjningsstöd under en längre period med samma socialsekreterare kan det bli så att de får träffa en annan människa. Men alla kommer få den hjälp de är berättigade till, säger han.

Bakgrund

När budgeten för 2019 kom såg förvaltningen att den skulle kräva besparingar. En plan gjordes men i juni insåg man att det inte räckte och att förvaltningen gjorde av med för mycket pengar.

Ett anställningsstopp infördes samt besked om att "mer kraftfulla åtgärder" skulle komma.

Nu står det klart att effektiviseringarna innebär en ny typ av organisation, där flera enheter slås samman. Den nya organisationen ska jobbas fram under hösten och beräknas kunna träda i kraft vid årsskiftet.

Visa merVisa mindre