Äldre på Lidngö är sugna på fler aktiviteter. Personerna på bilden är inte från Lidingö. Foto: Ulrika Lind

Socialstyrelsen: Maten i äldrevården förbättras

En färsk undersökning från Socialstyrelsen visar att Lidingös äldre oftast är nöjda med omsorgen de får. Dock är svarsfrekvensen ganska låg. – Vi är medvetna om det och tar hänsyn till det, säger Birgitta Sköld (LP), omsorgs- och socialnämnden.

  • Publicerad 15:02, 11 okt 2018

Enligt undersökningen som gjorts årligen av Socialstyrelsen sedan 2013 är äldre på Lidingö nöjda med den vård och omsorg de får.

96 procent av de som har hemtjänst och 92 procent av de som bor på servicehus är nöjda med personalens bemötande.

Det ska vara lugnt, maten ska vara god och det ska vara vackert

Birgitta Sköld (LP).

Förra året var bara 64 procent nöjda med mat och måltidssituationen. Men den siffran stiger sakta. 70 procent var nöjda enligt årets undersökning. Detta är också ett av stadens fokusområden.

– Mat och måltider är så otroligt viktigt för en äldre person. Och då handlar det om hela måltidssituationen. Det ska vara lugnt, maten ska vara god och det ska vara vackert. Också ska det finnas någon som hjälper till, säger Birgitta Sköld (LP), ordförande omsorgs och socialnämnden.

Färre nöjda med aktiviteter

Vad gäller ett annat fokusområde, delaktighet och aktiviteter har dock Lidingö backat. Från 66 till 64 procents nöjdhet.

Upp mot 90 procent ansåg också att samarbetet mellan anhöriga och hemtjänst eller omsorgsboende fungerar bra.

Socialstyrelsens så kallade brukarundersökning riktade sig i år till drygt 200 000 personer i hela landet över 65 år som har hemtjänst eller bor på permanent särskilt boende. Drygt hälften svarade på enkäten.

Kan man lita på en sådan här undersökning?

 

– Vi vet att det här är en grupp som kan ha svårigheter att svara. Det förkommer att anhöriga svarat åt dem. Vi är medvetna om det och tar hänsyn till det, säger Birgitta Sköld (LP).