Sollentuna kommuns socialsekreterare får ett extra lönepåslag på 5 procent. Foto: Mostphotos

Socialsekreterare får höjda löner

Sollentuna kommun har tappat många socialsekreterare – och istället fått betala dyrt för att hyra in dem som konsulter. Nu hoppas kommunen att höjda löner ska locka dem att stanna.

  • Publicerad 16:17, 15 feb 2017

De senaste årens brist på socialsekreterare har gjort yrket till ett stafettyrke. I Sollentuna har många valt att lämna kommunen och istället arbeta för privata företag som erbjuder betydligt bättre betalt.

– Vi kan inte konkurrera med de lönerna, säger Kerstin Lidman, socialchef på Sollentuna kommun.

En konsekvens av detta är att kommunerna tvingas hyra in socialsekreterare som konsulter i allt större utsträckning – vilket drabbar både ekonomin och kvaliteten i verksamheten.

– Det är svårt att ha ett utvecklingsarbete utan kontinuitet, det slår mot dem vi är till för, säger Kerstin Lidman.

Förra året steg kostnaderna kraftigt. Förutom merkostnaden för personal som arbetar på konsultbasis innebär varje nyrekrytering en merkostnad på mellan 200 000 och 300 000 kronor för kommunen.

För att vända trenden föreslog Kerstin Lidman en extra satsning på att höja socialsekreterarnas löner. Det fanns inga pengar i budgeten till detta, men eftersom omfördelningen av merkostnaderna för konsulter och hög personalomsättning

inte innebär en ökad totalkostnad för kommunen på sikt var det möjligt att ta beslutet.

– Det kommer att löna sig för kommunen, kanske inte det första året, men så småningom, säger Kerstin Lidman.

Från och med den 1 februari har en majoritet av alla myndighetsutövande socialsekreterare inom Sollentuna kommun fått ett extra genomsnittligt lönepåslag på 5 procent – utöver den ordinarie löneprocessen.

Advokat varnas – ska betala straffavgifter

Nyheter Blev anmäld till Advokatsamfundet En advokat i Sollentuna blev anmäld till Advokatsamfundet av en annan jurist och en klient. Nu måste hen betala straffavgifter på sammanlagt 10 000 kronor för att inte ha yttrat sig i tid om...torsdag 13/5 9:15

Nej till V-förslag om drönare

Nyheter Motionen avskrivs från vidare handläggning Kommunledningskontoret gjorde tummen ner till motion om att använda drönare i Sollentuna kommuns verksamhet.onsdag 12/5 12:48