Thomas Nilsonne (M) ordförande i socialnämnden i Täby kommun, om Sara Scheefs kamp för sin ALS-sjuke pappa Anders. Foto: Mitt i

Socialnämndens Thomas Nilsonne (M): ”Det är djävulens sjukdom”

Täby kommun hade på fredagen ett extrainsatt möte i socialnämnden. Nämndordförande Thomas Nilsonne (M) får på grund av sekretess inte säga om ALS-sjuke Anders Scheefs ansökan behandlades då. – Jag kan rent generellt säga att jag känner med de här personerna som drabbas av svåra sjukdomar och deras anhöriga.

  • Publicerad 13:40, 24 maj 2019

Thomas Nilsonne (M), ordförande i socialnämnden:

Hur känner du när du hör om Anders Scheef, 68, som är döende i ALS och familjen som kämpar för att Täby kommun ska hjälpa dem att vårda honom i hemmet?

– Det är fruktansvärt, man brukar säga att det är djävulens sjukdom. Den är fruktansvärd både för den som drabbas och de anhöriga.

Kan du förstå att Anders och hans närmaste känner sig svikna av Täby kommun för att de inte får den hjälp de önskar?

– Alla sådana här saker är mer komplicerade än vad det många gånger framställs som. Då pratar jag rent generellt eftersom jag inte kan kommentera det enskilda fallet utifrån att vi i socialnämnden har sträng sekretess.

– Det är självklart att om man har en nära anhörig som blir sjuk, det kan vara i ALS eller andra sjukdomar, så befinner man sig ett chocktillstånd. Då vill man ha hjälp så fort som möjligt. Vad det gäller sjukdomar som har ett snabbt förlopp så görs ju sådana här biståndsbedömningar skyndsamt.

Tycker du att riktlinjerna i Täby kommun för stöd behöver ses över efter vad som har framkommit i detta fall?

– Nej, hemstjänstriktlinjerna har vi inga tankar på att se över för att få assistansliknande hemtjänst utanför LSS. Jag vet att det finns andra kommuner som har hemtjänst i assistansliknande former. Sedan kanske man kan diskutera hur man kan göra i sådana här fall i framtiden.

Men tycker du att det kan finnas anledning att se över riktlinjerna som biståndshandläggarna utgår ifrån eftersom det finns sjukdomar, till exempel ALS, som inte passar in i vårdmallen?

– Normalt tas sådan här beslut på delegation av tjänstemännen. Vi politiker ska inte in och peta i varje beslut av rättssäkerhetsskäl. Men ibland är det så att tjänstemännen har ett förslag till beslut som går utanför riktlinjerna. Då kan inte tjänstemännen själva fatta det beslutet. Då blir det politikerna som tar beslutet.