OVETANDE. Socialnämnden säger sig inte ha känt till de kriminella ungdomarna, varav två misstänks för mordförsök i Väsby i somras. Foto: Mostphotos

Socialnämnden kände inte till de kriminella ungdomarna

Kritik har riktats mot socialnämnden i Upplands Väsby för att de inte fångat upp de barn och ungdomar som sägs ingå i det kriminella nätverket, där flera misstänks för mordförsöken i Väsby i somras. – Det som fattats är att vi inte har kunskap om de här individerna, säger Maria Fälth (KD), ordförande i socialnämnden.

  • Publicerad 11:48, 20 jan 2022

Att fånga upp barn i riskzonen är ett ständigt pågående arbete.

Maria Fälth (KD), ordförande i socialnämnden. Foto: Rosie Alm

Nätverket ska bestå av åtta unga i åldrarna 13 till 19 år, enligt TV4 Nyheterna. Fem av dem är barn. Barnen har i flera fall blivit tvångsomhändertagna. Men informationen har inte nått socialnämnden.

– Det som har brustit är att de som eventuellt har sett dessa aktuella barn/ungdomar inte har informerat socialtjänsten om detta. Det kan ju vara så att det inte har funnits några signaler att dessa har varit utsatta eller har kontakter inom de kriminella kontakterna som det visat sig att de har haft, säger Maria Fälth (KD), ordförande i socialnämnden.

Maria Fälth betonar att socialnämnden behöver hjälp av alla som träffar barn och ungdomar, förutom den kunskap de kan ha på egen hand.

– Med hjälp menar jag att de som ser och upplever att barn verkar vara utsatta på något sätt behöver berätta det för socialtjänsten. Socialtjänsten har, särskilt gällande de yngre barnen, ingen egen uppsökande verksamhet, utan vi behöver att de som ser barn inom förskolan, skolan, fritidsaktiviteter, släkt, grannar med flera berättar det för socialtjänsten via orosanmälningar.

Anställa en person

Hon pekar på att i budgeten för 2022 har kommunen avsatt resurser för att anställa en person som ska vara en brygga mellan utbildningsnämnden och socialnämnden.

– Att fånga upp barn i riskzonen är ett ständigt pågående arbete. Vi kommer också att förstärka föräldrarollen genom föräldrastödsutbildningar och utökat stöd via Familjecentralen. Dessutom stärker vi upp barn- och ungdomsenheten så att socialsekreterarna får mer tid till varje enskild individ.

Hon lyfter fram att när socialtjänsten har kunskap om ett barn eller ungdom som behöver dess stöd så finns det en mångfald av insatser som står till buds.

– Både frivilliga och sådana som kräver domstolsbeslut på tvångsomhändertagande.

Hur gör ni för att ni inte ska missa barn som riskerar att hamna i kriminalitet – eller redan är kriminella?

– Vi kan aldrig garantera att detta inte kan upprepas, men för att göra vad vi kan för att detta inte ska ske igen är bland annat att dessa händelser nu har getts stor publicitet så att allmänheten och de som arbetar med ungdomar har fått veta att vi alla behövs för att se till så att barn och ungdomar i riskzonen uppmärksammas.