Socialnämnd får bakläxa

  • Publicerad 19:07, 16 mar 2014

Järfälla En Järfällabo i 80-årsåldern överklagade ett beslut som kommunens socialnämnd tog den 7 oktober i fjol.

Mannen, som har diagnosen blanddemens, sökte ett korttidsboende av kommunen för att avlasta sina anhöriga. Nämndens bedömning var att hans behov kunde tillgodoses med vanlig hemtjänst och avslog hans ansökan.

Förvaltningsrätten har nu gjort bedömningen att mannen är berättigad till ett korttidsboende och lämnar tillbaka ärendet till kommunen.