Riskanalys. Arbetsfördelningen bland personalen på vård- och omsorgsboenden kan förändras efter ny utredning, meddelar socialkontoret. Foto: Mostphotos

Socialkontoret vill flytta på ovaccinerad personal

Ovaccinerad personal i vård- och omsorgen i Danderyd kan få nya arbetsuppgifter. Även anställda som inte vill uppge sin vaccinationsstatus kan påverkas. Det meddelar socialdirektör Britt-Marie Ekström.

  • Publicerad 07:00, 2 nov 2021

Nyligen gav socialnämnden i Danderyd socialkontoret i uppdrag att utreda möjligheten att stoppa ovaccinerad vårdpersonal från att träffa personer i riskgrupp.

Nu är utredningen klar.

I enlighet med den uppmanas nu verksamhetschefer på vård- och omsorgsboenden fråga sina anställda om vaccin och hur de ser på saken.

– De kan alltid fråga och prata med sin personal. Men man måste inte berätta om man är vaccinerad eller inte. Men om det framkommer att någon inte är det, då ska man göra en riskanalys och leda och fördela arbetet efter det, säger Britt-Marie Ekström, socialdirektör.

Hon meddelar att även personer som inte vill uppge huruvida de är vaccinerade eller inte, också kan få nya arbetsuppgifter. De ska ses som ovaccinerade.

– Det stämmer att om man inte vet ska man i arbetsplaneringen utgå ifrån att personen är ovaccinerad, säger Britt-Marie Ekström.

Det kan få konsekvenser för den anställde.

– Det kan leda till att enstaka medarbetare får nya arbetsuppgifter.

Gäller det hemtjänsten också?

– Hemtjänst dagtid utförs av privata utförare. Men de får också information från oss. Och uppmanas att göra på samma sätt.

Så säger lagen

En arbetsgivare kan idag uppmuntra, men inte tvinga, personal till att vaccinera sig. Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKR) finns det idag inget förbud mot att fråga personal om de har vaccinerat sig, eller någon skyldighet hos arbetstagaren att svara på frågan.

Skulle ni vilja gå längre i det här?

– Det är något vi behöver ta med myndigheterna. Som lagen ser ut nu är detta vårt handlingsutrymme, att leda och fördela arbetet.

Socialdirektör Britt-Marie Ekström menar dock att de flesta inom omsorgen är vaccinerade.

– Vi tycker också att vi har fått bra respons när vi nu gått ut med ett extra erbjudande om att ta vaccin. Det har gjort att några fler vaccinerar sig, säger hon.

Har det funnits ett behov av den här utredning då, i Danderyd?

– Ja, eftersom vi har fått det bekräftat att de flesta är vaccinerade i våra verksamheter.