Förtur. Att chefer har fått vaccin trots att det inte är deras tur har väckt debatt. Foto: Stefan Källstigen

Socialchefen stängs av efter vaccinering

Flera chefer i Upplands Väsby kommun misstänks ha rundat vaccinkön. Nu har en av dem stängts av.

  • Publicerad 11:50, 9 feb 2021

Jag tycker agerandet är synnerligen olämpligt och har i dag tillsatt en extern utredning.

Aftonbladet var på måndagen först med att rapportera att flera chefer vid Upplands Väsby kommun har erbjudits vaccin och därigenom rundat vaccinkön, något som har skett utan kommundirektören Regina Kevius vetskap.

– Jag tycker att agerandet är synnerligen olämpligt och har tillsatt en extern utredning som ska se över hur det har gått till. Det här påverkar förtroendet för både kommunen och våra chefer, säger hon till Mitt i Upplands Väsby.

Socialchef Magnus Lublin, 57, uppgav till i Aftonbladet att han har diabetes, hjärtproblem och högt blodtryck, och att han tackade ja när erbjudandet om vaccinering kom.

Enligt Folkhälsomyndighetens plan tillhör han fas 3, där personer i åldern 18–59 med sjukdom eller tillstånd som innebär riskökning ska vaccineras.

Nu har socialchefen stängts av i två veckor.

– Han har inte följt given vaccinationsordning enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer och han har inte informerat mig, förrän media sökte mig, säger Regina Kevius.

Har riktlinjerna varit för otydliga för vilka som får ta vaccinet?

– Vi har varit mycket tydliga med vilka som ska få vaccinet och att vi ska följa regionens riktlinjer. Vaccineringen ska gå till dem som behöver det allra mest, äldre och sjuka, de som jobbar på särskilt boende, inom hemtjänsten, vårdpersonal och där man träffar många människor som behöver vaccinet.

Hur fick du reda på att socialchefen fått vaccin?

– I går när massmedia sökte mig. Jag blev både förvånad och irriterad. Många väntar på att få vaccin, då kan inte höga chefer gå före i kön.

Vilka fler har fått vaccin?

– Jag vet inte vilka de är, ingen har gett sig till känna i dag. Men det kommer att komma fram. Vi behöver få konkreta bevis att de har vaccinerat sig, eller ett erkännande, säger Regina Kevius.

Reaktioner från politiken

Reaktionerna har även varit starka från politiken, bland annat från oppositionsråd Mathias Bohman (S) och Anders Rosén (V). Omsorgsnämndens ordförande Margareta Hamark (L), kommenterar:

– Jag och den politiska ledningen ser allvarligt på denna överträdelse. Jag välkomnar den externa utredning som kommundirektören nu beställt för att gå till botten med vad som hänt.

Mitt i i har sökt Magnus Lublin som har avböjt att kommentera ärendet vidare.

Regina Kevius, kommundirektör i Upplands Väsby. Foto: Rosie Alm

Margareta Hamark (L), omsorgsnämndens ordförande. Foto: Rosie Alm