Helena Åman, socialchef, Upplands-Bro kommun Foto: Upplands-Bro kommun

Socialchefen om schemakritiken

Socialchefen Helena Åman menar att idéen med hälsosamma scheman är att nå heltid som norm.

  • Publicerad 10:06, 11 okt 2021

– När man talar om schemaläggning och hälsosamma scheman så handlar det om att fokusera på brukarsäkerhet och god arbetsmiljö, säger Helena Åman.

Socialchefen uppger att man vid facklig samverkansmöte på socialkontoret tagit del av vissa synpunkter som berör hälsoscheman, men att man då nådde konsensus kring varför man infört detta.

Saknas återhämtningstid

Medarbetarna som mötte Tobias Baudin beskrev att det största problemet är att det saknas möjligheter till återhämtning.

Han kämpar mot hälsoscheman: "Ett virus som sprider sig"

– Följer man arbetstidslagen och arbetstidens förläggning så ser inte jag det på något annat sätt än att man får den dygnsvila man har rätt till.

Flera anställda säger att förändringen infördes utan att kommunen lyssnade på dem, vad tänker du kring det?

– Min uppfattning är att vi har lyssnat och tagit till oss av de synpunkter som kommit fram. Kommunal sitter också i vår samverkansgrupp och har alla möjligheter att lyfta dessa frågor, vilket de inte har gjort.

Helena Åman har svårt att bemöta Tobias Baudins ord: ”Vi hade coronapandemin och nu har vi hälsoschemapandemin som sprider sig överallt”, men hon säger:

– Min syn på det här är att vi ska ha en sund schemaläggning som strävar efter att de inte ska bli för långa pass och att de obekväma arbetspassen ska spridas i hela arbetsgruppen, samt att vi också följer den lagstiftning som gäller, säger Helena Åman.

Det här erbjuder hemtjänsten

Kommunens hemtjänst erbjuder städ, tvätt, måltidsservice, hjälp med personlig hygien, hjälp för de som behöver stöd vid sänggående samt uppstigning och toalettbesök. Upplands-Bros hemtjänst erbjuder också avlösning och ledsagning. Kommunen har även en egen kvälls- och nattpatrull.

Källa: Upplands-Bro kommun