Socialchef tvingades gå - Nu får han stöd av nattvandrare och föräldrar

Ett år innan upploppen i Husby varnade dåvarande chefen för socialtjänsten för den ohållbara situationen i stads-delen. Ansvarigt borgarråd ignorerade rapporten och chefen fick sluta. Nu får han stöd av aktiva föräldrar i området. (Hela rapporten finns att läsa)

- Har du också hört att det brann några bilar i Husby igår ?

Det är det första Sakir Demirel, tidigare chef för socialtjänsten i stadsdelen Rinkeby- Kista, säger när vi träffas för en intervju i stan.

Det var i årsskiftet som han fick sluta efter 32 års arbete i stadsdelen som en följd av att han skrev en rapport om situationen inom socialtjänsten i Rinkeby-Kista stadsdel.

Enligt källor inom stadsdelsförvaltningen blev arbetssituation "ohållbar" efter rapporten.

Men han vill helst inte prata om turerna kring sin avgång.

- Min person är inte viktig i sammanhanget utan det viktiga är de frågor som jag tillsammans med mina kollegor lyfter i rapporten, säger Sakir Demirel.

Rapporten skrevs på begäran av borgarrådet Anna König Jerlmyr (M) och skickades till henne i maj förra året.

- Hon var på besök hos oss och visade stort intresse för vårt jobb. Hon efterfrågade en skriftlig sammanställning av läget inom socialtjänsten, berättar Sakir Demirel.

Det blev en tjock rapport med en omfattande beskrivning både av de strukturella problemen i stadsdelen och socialtjänstens stora svårigheter att leva upp till socialtjänstlagen.

 

"Vi har nått gränsen för vad vi kan godta som en rimlig nivå på biståndsinsatserna och kvaliteten i övriga sociala arbete."

Det skriver Sakir Demirel i inledningen av sin rapport som skickades till borgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

 

Rapporten beskriver ingående det socioekonomiska läget i stadsdelen med fattigdom, hög arbetslöshet, trångboddhet, psykisk och fysisk ohälsa.

- Behoven för sociala åtgärder har ökat hela tiden samtidigt som budgetramarna har krympt, säger Sakir Demirel.

Enligt rapporten har budgeten för "Verksamhet för barn och ungdom" inom socialtjänsten minskat sedan 2005 med 24,1 miljoner kronor, 31 procent.

- Det innebär att verksamheten måste prioritera hårt bland uppdragen som har med barn och unga att göra, säger Sakir Demirel.

I en områdeslokal i Husby sitter Rinkebybon Hagi Farah, som jobbar som medborgarvärd i området och nattvandraren Abdullahi Yusuf tummar på rapporten. De ser rapporten som ett kvitto på att de problem som han dagligen möter har sina konkreta förklaringar.

- Att socialtjänsten de senaste sex till sju åren har varit överbelastad har vi märkt. Jag träffar föräldrar som i princip knackat på dörren hos socialen för få stöd för sina barn men hänvisats vidare, säger Hagi Farah.

Sakir Demirel är inte övertygad om att problemen kan lösas med bara mer pengar.

- Det behövs en strukturerad samverkan mellan huvudaktörerna och frivilliga krafter i stadsdelsområdet.

I rapporten beskriver han en utveckling där andra aktörer drar ner på sina insatser och lägger mer ansvar på socialtjänsten.

En bidragande orsak, enligt Sakir Demirel, är det stora antalet privata aktörer inom skola och vård som "inte hunnit hitta sina arbetsformer".

- De har inte heller fått tydlighet i sin uppdrag att förebygga och samverka med andra. Det innebär att socialtjänsten får ännu mer ansvar. Utan samverkan kan inte socialtjänsten göra ett tillräckligt bra jobb, inte ens med ökad budget, säger Sakir Demirel.

 

Han är fortfarande förvånad att ansvariga politiker inte vill ta till sig rapporten.

- De ansvariga politikerna har inte anammat rapportens innehåll i högre utsträckning. Rapporten bygger på årstiondens av nyckelpersoners samlade erfarenhet av socialtjänstens roll i området. Men rapporten mötetts av tystnad, säger Sakir Demirel.

 

När Norra Sidan föra årret begärde ut rapporten från stadsdelen visade det sig att den inte har diarieförts.

- Det var fel. Alla offentliga handlingar måste diarieföras, säger Sakir Demirel.

När vi sedan kontaktade borgarrådet Anna König Jerlmyr för en kommentar fick vi beskedet att hon "aldrig begärt någon rapport".

Ett år senare ställer borgarrådet fortfarande inte upp för en intervju . Hon meddelar genom sin pressekreterare att innehållet i rapporten är en lokal fråga. Ingenting som borgarrådet ska svara på

 

Men kan ändå inte borgarrådet svara på de frågor som finns i rapporten?

- Ni får inga svar av borgarrådet om rapporten. Ni får vända er till lokala ansvariga tjänstemän och politiker, säger pressekreteraren Hannes Kataja.

 

Medan rapporten möttes av tystnad från ansvarigt borgarråd så har den tagits emot med stort intresse av lokalt aktiva boende.

Föräldern och nattvandrare Abdullahi Yusuf bekräftar den bilden.

- För oss som bor här är det som står i rapporten egentligen ingen nyhet. Vi ser dagligen hur situationen blir värre nästan från månad till månad. Men det är bra att någon som jobbat som chef rapporterar om det.

 

Att det brann i Husby är ingenting som förvånar varken Hagi Farah eller Abdullahi Yusuf.

De menar att många av de ungdomar som var inblandade i kravallerna skulle behövt hjälp i ett mycket tidigare skede.

- Men den hjälpen kom för sent. För vissa kom den aldrig . Vi kan inte bara släcka bränder. Vi måste förebygga, säger Hagi Farah.

Sakir Demirel är inne på samma spår.

- Vi måste tänka om. Mer pengar är bra men socialtjänsten måste satsa mycket mer på förebyggande insatser tillsammans med andra aktörer och frivilliga krafter i området.

Sakir Demirel följer nyheterna från sin gamla stadsdel och känner ett visst personligt ansvar efter 32 års arbete där.

- Alla har vi ett ansvar i det som händer i till exempel Husby.

Rouzbeh Djalaie