Populär. Omtyckta färjan M/S Emelie har kört många Sjöstadsbor till City när tvärbanan varit avstängd. Men någon förlängning av samarbetet med SL väntas inte nu. Foto: Elina Lundberg

Snart slutåkt med SL-kortet på Sjöstadsfärjan

Snart startar tvärbanan igen – då är det slutåkt med SL-kortet på färjan mellan Sjöstan och City. Trots att resandet till sjöss ökat rejält dröjer ett besked om pendellinjens framtid.

  • Publicerad 06:54, 11 sep 2017

Under hela förra året åkte 175 000 passagerare med M/S Emelie, som kör mellan Sjöstan och Nybroplan. I år hade lika många rest med färjan redan i somras, mycket tack vare att det har gått att åka med SL-kortet på båten under tvärbanans avstängning.

KLART: SL-kort gäller på Sjöstadsfärjan ända till hösten

"Resandet ökat rejält"

Exakt hur stor ökning som rederiet kan tacka SL-kortet för vill inte Ulla Ressel, vd för Ressel rederier, svara på i nuläget.

– Men resandet har ökat rejält och SL-kortet har betytt väldigt mycket, säger hon.

Men trots att sjövägen har varit populär under tvärbanans upprustning förlängs inte samarbetet med SL.

Snart rullar Tvärbanan igen – med tomma vagnar

Krävs upphandling

När tvärbanan börjar rulla igen den 2 oktober måste resenärerna åter köpa rederiets biljetter för att få åka med båten. Till många Sjöstadsbors besvikelse.

– När tvärbanan öppnar igen kör vi ingen ersättningstrafik längre, då återgår trafiken till det normala. Så måste det vara, säger trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M).

För att landstinget ska kunna satsa på en permanent pendelbåtslinje från Sjöstan till City måste politikerna först ta ett beslut om allmän trafikplikt på sträckan och sen göra en upphandling av trafiken.

– Då är det inte heller säkert att just det här rederiet skulle få fortsätta köra. Här är det viktigt för mig att vi också tittar på att vi inte slår ut eller slår sönder en entreprenörs framgångsrika verksamhet, säger Kristoffer Tamsons.

Besked tidigast 2018

Men han stänger inte dörren för att landstinget kan satsa på kollektivtrafik på vattnet från Sjöstan i framtiden.

– Jag ser gärna att vi lyfter in ett pendelstråk från Sjöstan till City som en av frågorna som vår pendelbåtsutredning ska titta på och att erfarenheterna från den här ersättningstrafiken vägs in i det arbetet, säger Kristoffer Tamsons.

Att låta SL-kortet gälla på färjan har inte varit billigt. Ersättningstrafiken på färjan har beräknats kosta landstinget mellan 3-6 miljoner för perioden 25 mars – 2 oktober.

– Jämfört med buss är det här en kostsam lösning. Det är viktigt för oss att väga in det också, säger Kristoffer Tamsons.

De första slutsatserna från den pendelbåtsutredning väntas under nästa år.