I tisdags togs det första beslutet om tillståndsfri kompostering. Foto: Åsa Sommarström

Snart släpps komposterna fria

Den som komposterar sina matrester måste anmäla det hos kommunen. Nu finns ett förslag om att man ska slippa det.

  • Publicerad 17:10, 27 aug 2018

De flesta som bor i eget hus har en så kallad trädgårdskompost, där man låter sådant man rensat bort förmultna till jord. Men den som även vill kompostera sitt matavfall, som äggskal, kaffesump och matrester, måste anmäla det till kommunen. Men i praktiken är det inte alla som gör det och kommunen ägnar sig inte åt att inspektera Vallentunabornas komposter.

Många anmäler inte

Så när kommunen nu ser över sina avfallsföreskrifter är förslaget att även kökskomposterna släpps fria.

Det ska vara enklare än nu.

Adam Gjerdrum

Det kommer också att påverka sophämtningen eftersom ett villkor för att få den bara var fjärde vecka har varit att man anmält sin kompost. Något som lett till klagomål från Vallentunabor som inte vill kompostera sina matrester men ändå ha glest mellan hämtningarna.

Fulla kärl

– Om man inte behöver det oftare så ska det vara enklare än nu. Vi vill hämta fulla kärl, så att vi inte kör sopbilar i onödan. Och vi vill premiera dem som är duktiga på att källsortera. Ju bättre hushållen blir på att källsortera desto mindre restavfall så att man kan ha glesare hämtning. 

Mindre byråkrati

En annan vinst blir att kommunen slipper onödig byråkrati.

Förslaget är just nu ute på remiss och beslut väntas i december. Om det går igenom kommer de nya reglerna att gälla 2019.