Rivs. Ekesiöö har flyttat och det gamla huset ska nu rivas. Foto: Mikael Andersson

Snart rivs gamla Ekesiöö

Det nya bostadsområdet vid Bällstaån kliver ett steg närmare byggstart. Vid årsskiftet kan nämligen rivningen av gamla Ekesiöö börja.

  • Publicerad 12:01, 24 sep 2018

Runt 300 bostäder ska byggas – men först måste det gamla industriområdet rivas. Nu har exploateringskontoret föreslagit rivning av Ekesiöös gamla tomt vid Smältvägen i Ulvsunda.

Om politikerna i exploateringsnämnden klubbar beslutet ska det vara igång vid årsskiftet.

– Det är en ganska stor fastighet med många hus. Men kommer vi igång då kan vi vara klara i mars eller april, lite beroende på vinterförhållandena, säger Edwin Björkefall, handläggare på exploateringskontoret.

Hit flyttar Ekesiöö – gör plats för nya bostäder

Den tunga industrin som funnits i området har förorenat marken och innan bostäderna byggs måste det saneras. Exakt hur smutsig marken är vet ingen ännu.

– Det var en av anledningarna till att vi ville komma åt platsen. För att komma till rätta med marken, säger Edwin Björkefall.

Ekesiöös tomt är en del av det stora planområdet som kallas Bällstahamn. Projektet har två markanvisningar än så länge, och den ena är för den tomt som nu rivs.

Nytt. Utmed Bällstaviken ska den nya stadsdelen ligga. Foto: Mikael Andersson