Obligatoriskt. Katarina Luhr (MP), miljö- och klimatborgarråd i Stockholms stad, anser att obligatorisk återvinning av matavfall är viktigt för att klara miljömålen. Foto: Mostphotos / Anders J Larsson

Snart måste stockholmarna sortera sitt matavfall

Det ska bli obligatoriskt att återvinna matavfall i Stockholm. Det föreslår stadens avfallsnämnd, som vill att det blir verklighet för stadens hushåll från 2023.

  • Publicerad 16:01, 3 dec 2018

Den 6 december fattar avfallsnämnden beslut om att införa obligatorisk matavfallsinsamling i Stockholms stad.

Efter en remissrunda väntas det hela klubbas igenom i kommunfullmäktige under hösten 2019 och gälla för stadens hushåll från och med 2023.

– Var fjärde matkasse som vi bär hem från mataffären slängs i soporna, det är ett enormt slöseri. I ett hållbart samhälle måste vi minska matsvinnet men även se till att resterna som slängs tas om hand, säger Katarina Luhr (MP) miljö- och klimatborgarråd i Stockholms stad, som menar att beslutet är viktigt för att Stockholm ska nå klimatmålen.

”Tiden är mogen”

Stockholms stad har tidigare ändrat avfallstaxan som gjort matavfallsinsamling gratis för flerbostadshus.

Nyligen gjordes också en justering i taxan där restauranger som inte sorterar matavfall får en högre kostnad. För verksamheter är ska matavfallsåtervinning bli obligatoriskt redan från 2021.

– Vi tror att tiden är mogen för att göra matavfallsinsamling till en modern standard i Stockholms stad. Det är inte längre aktuellt att slösa bort resurser som kan bli biobränsle till bussar och gödsel till ekologiskt lantbruk, säger Katarina Luhr, i ett pressmeddelande.